Nadzór nad stanowieniem prawa (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad stanowieniem prawa (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

NADZÓR NAD STANOWIENIEM AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO PRZEZ ORAGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nadzór nad aktami pochodzącymi od organów gminy:
-wojewoda
-wojewódzki sąd administracyjny
Nadzór nad aktami pochodzącymi od organów powiatu:
-wojewoda
-wojewódzki sąd administracyjny
Nadzór nad aktami pochodzącymi od organów województwa:
-wojewoda
-wojewódzki sąd administracyjny
WOJEWODA WYKONUJE UPRAWNIENIA NADZORCZE:
-w terminie 30 dni
-stwierdza nieważność aktu lub części
-w przypadku nieistotnego naruszenia prawa stwierdza wydanie aktu z naruszeniem prawa
-na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje skarga do sądu administracyjnego
Bezskuteczny upływ 30-dniowego terminu skutkuje utratą uprawnień nadzorczych:
-wojewoda nie może stwierdzić nieważności aktu we własnym zakresie
-przysługuje mu skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ administracji rządowej albo samorządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego
-SKARGĘ NA UCHWAŁĘ lu zarządzenie można wnieść do sądu administarcyjnego w imieniu włąsnym lub reprezentując grupę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, którzy wyrażą na to pisemną zgodę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz