Prawo administracyjne - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4340
Wyświetleń: 10955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 1 Prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 2 Prawo administracyjne - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska.

Notatka składa się z 23 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: cechy działalności administracji publicznej, funkcje administracji, nowoczesna administracja powinna, źródła prawa, dziennik ustaw i monitor polski, stosunek administracyjno-prawny, teoria organu administracji publicznej, wykładnia prawa, zasady wykładni, luki prawne.

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak:rada ministrów, premier, administracja terenowa, struktura administracji rządowej w terenie, administracja rządowa, zakład budżetowy, prawne formy działania organizacji, system kontroli w administracji, kontrola decyzji administracyjnych, uprawnienia kontroli, prawo materialne, zasady przetwarzania danych, ustawa o znakach towarowych, ochrona środowiska, prawo wodne.

PRAWO ADMINISTRACYJNE
wykład1
ADMINISTRACJA
Z administracją możemy się spotkać jeszcze w okresie p.n.e. Już wtedy były instytucje związane z administracją, już wtedy administracja rozwijała się. Władza tworzyła pewne struktury, następował większy rozwój cywilizacyjny. Władza czuła się w obowiązku zorganizować ludziom pewne urzędy, struktury różnego typu (w miarę potrzeb ludzkości). Administracja skarbowa jest jedną z najstarszych. Państwo w coraz większy sposób musi zaspokajać potrzeby społeczeństwa.
ADMIN. JAKO TRZON DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA
1).Od strony podmiotowej (kto to jest?)
Chodzi o wszelkie podmioty państwowe i niepaństwowe, które realizują zadania administracji publicznej (jest to ich obowiązek). Głównym celem jest wykonywanie administracji publicznej. 2). Od strony przedmiotowej (co to jest?)
Przez administrację rozumiemy ogół funkcji organizatorskich państwa (tworzenie czegoś nowego). Na przestrzeni wieków organizacja ta uległa ewolucji, w związku z tym można mówić o różnych systemach organizacji. Władza państwowa składa się z trzech elementów:
władza ustawodawcza władza wykonawcza
władza sądownicza
Dominująca jest wł. wykonawcza. O tym jak każdy program jest realizowany decyduje wł. wykonawcza. Rola wł. ustawodawczej kończy się w momencie uchwalenia ustawy.
Administracja jest najważniejszą władzą w państwie, dysponuje ona środkami finansowymi, ona budżet układa i wydatkuje go. Wszystkie kryzysy od 1945r wywołała administracja, która źle dysponowała środkami.
Gdy państwo rezygnuje z części obowiązków, musi przejąć je ktoś inny. Zakres administracji zależy od ustroju państwa.
Administracja to olbrzymia siła, bo jest to najbardziej rozbudowany system państwowy obejmujący wszelkie możliwe dziedziny życia społecznego. Jedynie administracja posiada tzw. atrybut władztwa państwowego (prawo administracji do wymuszonego działania poprzez prawo).
Wykł.2
Cechy działalności administracji publicznej:
1. Administracja publiczna bo realizuje zadania publiczne, rozwiązywanie generalnych problemów obywateli.
W tej działalności administracji celem jej jest prowadzenie działalności organizatorskiej dla dobra ogółu.
działanie we względnie konkretnych sytuacjach, takich jakich przewiduje regulacja prawna.
w zależności od tego z jakim organem administracji mamy do czynienia mówimy, że ten organ działa albo na rzecz państwa albo na rzecz lokalnej społeczności. Z jednej strony administracja zabezpiecza interesy państwa ale również ma stać na straży obywateli.
administracja zawsze działa na podstawie prawa i w jego granicach.
Funkcje administracji:
zewnętrzna (działa na zewnątrz państwa np. polityka zagraniczna, polityka gospodarcza).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz