Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej - strona 1

Fragment notatki:

Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej Prawo tworzone na podstawie upoważnień ustawowych przez organy administracji publicznej podlega kontroli, bada się jakość tego, co te organy wytworzyły. Tworzenie prawa jest szczególną funkcją, niezwykle ważnym zagadnieniem i regulacja jest dość obszerna. Są dwa tryby kontroli
tryb administracyjny naczelnych
art149 ust 2 zd. 2 Konstytucji: Rada Ministrów na wniosek Prezesa RM może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra w stosunku do prawa tworzonego przez ministra istnieje kontrola tzw. administracyjna w zakresie wewnętrznych aktów ( rozporządzeń i zarządzeń). Rada Ministrów na wniosek Prezesa RM może uchylić. Tryb administracyjny bo wyższy organ administracji zajmuje się kontrolą. Uchylenie musi być ogłoszone w takim samym dzienniku urzędowym w jakim zostało ono opublikowane
terenowych
ust o administracji rządowej w województwie art. 41 dot wojewody i administracji niezespolonej - Prezes RM uchyla akty prawa miejscowego w tym rozporządzenia porządkowe stanowione przez nich
tryb sądowy naczelne
ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - TK ocenia zgodność z konstytucją i ustawami ustaw z konstytucją, źródeł prawa naczelnych organów administracji publicznej z ustawami skarga też indywidualnego obywatela - w razie wyczerpania wszsytkich instancji można zaskarżyć przepisy
terenowe
ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym art. 101 - każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone w uchwałach lub zarządzeniach (wszystkich aktach pr. miejscowego) podjętych przez organ gminny - może po bezzkutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego
dotyczy to również zarządzenia wydanego przez wójta burmistrza prezydenta
kontrola inicjowana przez obywatela - odpowiednio w powiecie i w województwie
Zagadnienie stosowania materialnego prawa administracyjnego (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów). NPA P ---------------------- D A ----------------------- SPO upr./obow.
NPA P ----------------------------------------------------- SPO upr./obow.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz