Organy naczelne i centralne administracji rządowej w III RP - wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy naczelne i centralne administracji rządowej w III RP - wykład 2 - strona 1 Organy naczelne i centralne administracji rządowej w III RP - wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

30.11.2010 Temat : Organy naczelne i centralne administracji rządowej w III RP . Struktura organizacji rządowej: Centrum rządowe : RM i struktury ją obsługujące
Ministerstwa
Urzędy centralne
Państwowej jednostki organizacyjne
Terenowa rządowa administracja ogólna Terenowe organy administracji zespolonej
Terenowe organy administracji niezespolonej
Te podmioty wykonują funkcje administracji publicznej wykonując działania w oparciu o majątek państwowy. Administracja rządowa : Podmioty o statusie prawnym organów, urzędów administracyjnych
Agencje rządowe inne niż centralne organy administracji rządowej
Państwowe jednostki organizacyjne
Organy naczelne i centralne administracji rządowej:
NACZELNE : - Prezes Rady Ministrów
- ministrowie
- szefowie komitetów wchodzących w skład RM
CENTRALNE: - organy jednoosobowe i kolegialne Podstawowe zadania RM: Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa poprzez:
Ustalenie kierunków polityki
Kontrolę ich bieżącej realizacji. Funkcje RM : - kierownictwa
- koordynacja
- kontrola Kompetencje RM : Inicjatywne - inicjatywa ustawodawcza, wyłącznie prawo tej inicjatywy w sprawie budżetu państwa
Władcze - realizowanie bieżącej polityki państwa, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego
Wykonawczo-organizatorskie - sfera związana z wykonywaniem stałych działań państwa, zapewnienie wejścia w życie ustaw, stworzenie aktów wykonawczych
Nadzorcze i kontrolne - mają zapewnić poprawne funkcjonowanie wysztkich instytucji sektora publicznego. Prezes RM jako organ administracyjny : Prawodawczy - prawo do wydawania rozporządzeń dotyczących ustaw w celu ich wykonania, kierowanie procesem legislacyjnym w rządzie, wydawanie dziennika ustaw i Monitora Polskiego.
Personalny - dokonuje obsad personalnych na kierowniczych stanowiskach w administracji centralnej
Nadzoru - kontroluje działalność struktur rządowych.
Kierowanie i nadzór wobec organów administracji rządowej - wiąże się ściśle z administracją rządową odnosi się np. do samorządu terytorialnego. Organy podległe Prezesowi RM :
- ABW
- Agencja wywiadu
- CBA Aparat pomocniczy RM i premiera : Stały komitet RM
Komitety RM
Komitety doraźne
Rady zespoły opiniodawcze lub doradcze Komisje wspólne Stały zespół RM - Komitet RM: Skład : - przewodniczący
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz