Administracja publiczna po 1989 roku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna po 1989 roku - strona 1 Administracja publiczna po 1989 roku - strona 2

Fragment notatki:

26.10.2010. Temat : Administracja publiczna po 1989 roku. Administracja - działalność prowadzona przez państwo jako organizację
Państwowa w znaczeniu ścisłym
Rządowa - ogólna i specjalna
Działalność prowadzona przez inne organy i instytucje państwowe. Administracja publiczna Adm. Państwowa(rządowa): Aparat powołany do prowadzenia działalności organizatorskiej i wykonawczej w odniesieniu do politycznych decyzji władzy państwowej
Adm. Samorządowa: Wydzielenie w państwie struktury organizacyjne powołane do realizacji i celów o charakterze zadań publicznych.
Podział administracji publicznej:
- Rządowa
- Państwowa - Samorządowa Struktura administracji publicznej: Poziom centralny : - administracja rządowa
- administracja państwowa - obsługująca organy władzy państwowej Szczebel regionalny: - administracja rządowa w województwie
- administracja samorządowa województwa Szczebel lokalny : - administracja samorządowa powiatu
- administracja samorządowa gminy. Administracja Rządowa Prezes rady ministrów, Rada ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej. Wydzielona cześć, która tworzą centralne organy władzy państwowej i urzędy z nimi związane, a także szereg innych ogólnokrajowych terenowych instytucji, które realizują zadania publiczne na rzecz obywateli i podmiotów zbiorowych. Organy administracji rządowej:
Organy naczelne - powołane przez prezydenta RP lub Sejm. Organy naczelne administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, szefowie komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów. Organy centralne - organy jednoosobowe lub kolegialne podlegające organom naczelnym np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes GUS. Administracja Samorządowa Zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie ( samorząd gminy, powiatowy, wojewódzki) Organy Administracji Państwowej : Prezydent RP
Organy NIK
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Rzecznik Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Sądownictwa Organy Narodowego Banku Polskiego. Cel reformy z lat 90-tych: - Przeprowadzenie demokratyzacji państwa, w tym stopniowa decentralizacja władzy państwa.
- zbudowanie gospodarki rynkowej Ustawy utrwalające kształt administracji rządowej. - ustawa z 05.07.1996 - o służbie cywilnej
- ustawa z 04.09.1997 - o działaniach administracyjnych
- ustawa z 05.06.1998 - o administracji rządowej w województwie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz