Władza wykonawcza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza wykonawcza - omówienie - strona 1 Władza wykonawcza - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WŁADZA PUBLICZNA W PAŃSTWIE O CHARAKTERZE WYKONAWCZYM:
Prezydent:
Organy Kontroli Państwowej:
Podmioty Administracji Publicznej:
szczególny organ władzy wykonawczej.
służą kontroli instytucji państwowych - prokuratura .
Podmioty Administracji Publicznej:
Administracja Państwowa:
Administracja Samorządowa:
adm. rządowa
organem jest rząd
adm. pozarządowa:
podporządkowana rządowi, a sejmowi,
krrit, pip, organy nbp.
jedn. sam. teryt.:
państwo przekazuje część zadań (zad. własne) oraz wykorzystuje jedn. sam. ter. do zadań państwowych (zad. zlecone)
samorząd zawodowy:
niepowszechny, wolne zawody,
skupiają określonych ludzi,
14 zasadniczych i 2, razem 16.
Administracja Rządowa:
Na szczeblu centralnym:
Organy centralne:
organy naczelne,
wchodzi w skład rady ministrów.
ok.60,
podporządkowane organom naczelnym (szczególnie radzie ministrów).
Terenowa Administracja Niezespolona:
zadania specjalistyczne, nietypowe dla całego kraju, np. administracja morska.
Inne niż organy administracji publicznej:
zakłady administracyjne:
podmioty administracji rządowej, np. UG - zadanie: wykonać określone zadania przekazane przez inne organy (decentralizacja):
publiczne,
prywatne.
agencje,
fundusz.
Podmioty administracji samorządowej:
powszechny (terytorialny),
specjalny (grupujący ludzi):
zawodowy,
gospodarczy,
religijny (związki wyznaniowe, nie są po to, żeby organizować społeczeństwo, organizacja społeczna!).
WARUNKI, ABY ISTNIAŁ SAMORZĄD:
twór prawny, który Konstytucja wprowadza do struktury organizacyjnej w państwie; terytorialne, tzw. charakter ustawowy, konstytucyjny,
korporacyjny charakter; wspólnota, związek ludzi powiązanych więzią,
obligatoryjna przynależność (sine qua non) od dnia narodzin,
wyodrębnienie strukturalne,
wyodrębnienie funkcjonalne,
wyodrębnienie majątkowe,
podmiotowość publiczno - prawna - daj możliwości gospodarowania swoją własnością,
samodzielność - działają na swój rachunek (Prezes Rady Ministrów, wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa - nadzorują samorządy),
ochrona sądowa - możliwość obrony przed nadzorem; rozstrzygnięcia samorządowe, WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz