Nauka o administracji

note /search

Nauka o administracji WSHE Zamość dr Szewczak

 • Nauka o administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1946

ORGANIZACJA-wprowadzenie formy zorganizowania, aby zaprowadzić ład. Jest to ściśle zorganizowany obiekt np.: urząd. Termin ten odnosi się także do organizacji pewnych działań np.: samorząd. W sensie atrybutowym jest ona zespołem określonych podmiotów, na który składają się określone elementy. SZK...

Starosta i powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547

Starosta - organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, - przygotowuje projekt porządku obrad zarządu, określa czas i miejsce spotkań zarządu - sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, zatwierdza progra...

Metody i techniki badawcze stosowane przez naukę administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2562

. Metody i techniki badawcze stosowane przez naukę administracji: Metoda badawcza - pewien świadomy sposób postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu ***opis metod i technik badawczych poniżej 33. Postępowanie badawcze - charakterystyka: Etap I. Zbieranie materiałów: dobór próby metoda obs...

Źródła władzy organizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3143

Źródła władzy organizacyjnej (uwzględnienie poglądów): Weber wyróżnia 3 typy władzy: 1.charyzmatyczna (emocjonalna); oparta na osobowości przywódcy 2.typu tradycyjnego; oparta na przyjętych w danym społeczeństwie tradycjach i zwyczajach 3.racjonalną; oparta na bezosobowej hierarchii pozycji, tj....

Administracja samorządowa- organy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2653

Administracja samorządowa Organy administracji samorządowej: - w gminie: wójt(burmistrz, prezydent) + rada gminy - w powiecie: zarząd powiatu + rada powiatu + starosta + kierownicy administracji zespolonej (powiatowe inspekcje służb i straży) - w województwie: sejmik województwa + zarząd wojewód...

Charakterystyka wybranych uczelni administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Charakterystyka wybranych uczelni: 1.Krajowa Szkoła Administracji we Francji (ENA) - stanowi odzwierciedlenie specyficznego życia administracyjnego, społecznego i edukacyjnego we Francji. Jest to połączenie wyższej uczelni z urzędem państwowym. Do jej zadań należy dokonywanie naboru i selekcji kand...

Decentralizacja, centralizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2275

Decentralizacja - przeniesienia zadań na organy administracji, wobec których nie występuje podporządkowanie hierarchiczne względem siebie (osobowe -nominacje i rzeczowe -finanse) Posiadają samodzielność wykonywaniu powierzonych im zadań. Kryterium wykonywania zadań dokonywane jest przez kontrolę le...

Demokratyczne państwo prawne (wprowadzenie)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Demokratyczne państwo prawne: prawo reguluje i obowiązuje wszystkich ludzi i organy władzy (normy abstrakcyjne) + wola społeczeństwa. Tylko władza ustawodawcza kształtuje system prawny. Organy Administracji nie mogą wykonywać innych czynności niż czynności prawne (polityczne). Wskazuje się na dział...

Kadry administracji - Korpus Służby Cywilnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1043

Kadry administracji Korpus Służby Cywilnej = pracownicy s. c. (zatrudnieni na zasadach umowy o pracę) + urzędnicy s. c. (zatrudnieni na zasadach mianowania). W służbie cywilnej występuje szczególna trwałość stosunku pracy. KSC obowiązuje od RM do poziomu województwa (urząd wojewódzki), wchodzą w je...

Kierowanie (w rozumieniu teorii organizacji i zarządzania)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1309

Kierowanie - w rozumieniu teorii organizacji i zarządzania: W języku polskim „kierownictwo” posiada następujące znaczenia: 1.rzeczowe, czyli zespół ludzi stojących na czele jakiejś instytucji (dyrekcja, zarząd) 2.czynnościowe, czyli zespół procesów oddziaływania a ludzi i elementy bazy techniczne...