Administracja samorządowa- organy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja samorządowa- organy - strona 1 Administracja samorządowa- organy - strona 2 Administracja samorządowa- organy - strona 3

Fragment notatki:

Administracja samorządowa
Organy administracji samorządowej:
- w gminie: wójt(burmistrz, prezydent) + rada gminy
- w powiecie: zarząd powiatu + rada powiatu + starosta + kierownicy administracji zespolonej (powiatowe inspekcje służb i straży)
- w województwie: sejmik województwa + zarząd województwa + marszałek województwa
Administracja samorządowa wykonuje kompetencje administracji rządowej, gdy zostaną jej zlecone w drodze ustawy lub nastąpi porozumienie (akt dwustronny, dobrowolny)
Samorządy specjalne mogą wykonywać funkcje administracji rządowej (art. 2 i 33) !!!!!!
Kontrola - porównanie rzeczywistości ze stanem hipotetycznym i wyciągnięcie wniosków pokontrolnych. Formy kontroli: lustracja, wizytacja, rewizja.
Nadzór - kontrola + podejmowanie jednostronnych aktów władczych mających na celu doprowadzenia do stanu zakładanego.
W administracji samorządowej nie występuje zależność hierarchiczna - każdy szczebel jest niezależny od pozostałych.
Decyzje organu samorządu terytorialnego można zaskarżyć do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. SKO jest organem administracji rządowej pełniącym nadzór nad administracją samorządową.
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym nad wójtem.
Administracje samorządową mogą wykonywać organy pomocnicze:
- dzielnica (zarząd dzielnicy, rada dzielnicy)
- osiedle (zarząd osiedla, rada osiedla)
- sołectwo (sołtys, zgromadzenie wiejskie)
Podstawą jest uchwała rady gminy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Do wykonywania administracji samorządowej gmina może upoważnić organ wykonawczy przedsiębiorstwa, spółki akcyjnej etc.
Wspólnota samorządowa = mieszkańcy + terytorium, struktura wcześniejsza niż organy administracji samorządowej. Może podejmować rozstrzygnięcia w referendum i konsultacji.
Jednak do bieżącego wykonywania działań niezbędna jest struktura administracyjna, organy administracji samorządowej. Występuje domniemanie kompetencji gminy w ramach administracji samorządowej.
W ramach gminy domniemanie kompetencji rady gminy. Art. 6 ust 1
Sprawy indywidualne są wyłączone z domniemania kompetencji rady gminy. Rozstrzyganie w sprawach indywidualnych musi wynikać wprost z danego przepisu. Art. 39 ust.1 wójt musi mieć jasne kompetencje do wydawania decyzji.
Gmina może prowadzić działalność gospodarczą, lecz tylko poza sferą działalności publicznej art. 7
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz