Komendant

note /search

Organizacja i zadania policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2149

oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja policji: 1/Komendant Główny Policji...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1330

i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych...

Ustawa o Policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1778

-rozwojowe. 4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powoływać...