Komendant

note /search

Organizacja i zadania policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2107

oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja policji: 1/Komendant Główny Policji...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1295

i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych...

Ustawa o Policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1666

-rozwojowe. 4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powoływać...