Komendant

Organizacja i zadania policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja policji: 1/Komendant Główny Policji...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych...

Ustawa o Policji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1316

-rozwojowe. 4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powoływać...