Komendant - strona 2

Rządowa administracja terytorialna

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jolanta Drabarek
  • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

) za wyjątkiem woj. komendanta policji i straży pożarnej (wojewoda tylko opiniuje), wyraża zgodę na odwołanie...

Wykład - Kontrola operacyjna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kryminalistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

zarządza sąd okręgowy na pisemny wniosek komendanta głównego Policji złożony po uzyskaniu pisemnej zgody...

Struktura administracji rządowej

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Administracja
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2884

się na kilka rodzajów (jest to podział wynikający z pełnionych funkcji): komendanci obsługiwani przez komendy główne...

Administracja niezespolona 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

. niezespolonej: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojsko­wych, wojskowi komendanci...