Rządowa administracja terytorialna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rządowa administracja terytorialna - strona 1 Rządowa administracja terytorialna - strona 2 Rządowa administracja terytorialna - strona 3

Fragment notatki:

Rządowa administracja terytorialna występuje na szczeblach podziału zasadniczego kraju (województwo-powiat-gmina).
Zespolenia administracji rządowej - administracja pod jednym zwierzchnictwem i w jednym urzędzie. Np. Wojewoda Urząd wojewódzki.
Rodzaje zespolenia:
organizacyjne
1) pełne - organy administracyjne funkcjonują w osobowe
kierowników sekcji powołuje i odwołuje
kompetencyjne
prawo do wykonywania
czynności
finansowe
jeden budżet w ramach którego wydzielone są
ramach jednego
urzędu.
2) niepełne - aparat pomocniczy organów pozostaje poza strukturą urzędu, ale jego ustrój i funkcjonowanie określone są w statucie urzędu np. administracja w województwie (struktura org.)
wojewoda (prawo do obsady personalnej) za wyjątkiem woj. komendanta policji i straży pożarnej (wojewoda tylko opiniuje), wyraża zgodę na odwołanie komendanta straży pożarnej. Inne przypadki np. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
aministrac. w rękach wojewody lub kierowników okręgowych służb i straży (jeśli tak stanowi ustawa)
odrębne pieniądze na wojewodę i okręgowe służby i inspekcje. Pieniądze w pełni rozdziela wojewoda.
Administracja rządowa niezespolona.
Prowincjonalnośc - jeden organ posiada pełne kompetencje na jednym terenie np. Rzym - organ poziomy - powszechne do XVII.
Resortowość - od XVII - Richellieu. - Każdy pion administracji posiada ministra (zwierzchnik i kierownik) - organ pionowy.
Resort - część administracji kierowana przez kierownika centralnego (podmiotowo), posiadająca wyodrębniony administracyjnie zakres spraw (przedmiotowo), posiadający odrębną organizację (znaczenie organizacyjne) i odrębne zadania (znaczenie kompetencyjne).
Adm. rządowa niezespolona - typowy przykład resortowości - wydaje decyzję we własnym imieniu jest powoływana / odwoływana przez organ naczelny np. wojewoda.
Wojewoda kompetencje - art. 7 Ustawy o administracji rządowej w województwie:
- przedstawiciel RM w województwie
- zwierzchnik zespolonej administracji rządowej.
- nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego etc.
Wojewodę powołuje Premier na wniosek właściwego ministra zostaje zawarty stosunek pracy na podstawie powołania, powołany zostaje co najmniej 1 vice wojewoda (w praktyce co najmniej dwóch).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz