Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 4739
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja zespolona -  omówienie zagadnienia 4 - strona 1 Administracja zespolona -  omówienie zagadnienia 4 - strona 2

Fragment notatki:

administracja zespolona zespolenie administracyjne : skoncentrowanie aparatu terenowego w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnictwem - wojewody, skupienie maksymalnie możliwej sfery zadań i kompetencji w jednym ośrodku władzy publicznej na to pojęcie składają się 4 elementy :
organizacyjne - pełne zespolenie: aparat administracji jest bezpośrednio włączony w strukturę urzędy wojewódzkiego albo niepełne : aparat pomocniczy poza strukturą (komendy policji, inspektoraty) - jest generalna zasada pełnego zespolenia, ale ustawa może przewidywać i w większości przewiduje pozostawienie aparatu pracy kierowników jako odrębnych jednostek organizacyjnych
osobowe : wojewoda ma wpływ na obsadę stanowisk - powoływanie bezpośrednie, udzielanie zgody, opiniowanie, wnioski ( formy pośrednie znacznie częstsze)
kompetencyjne : występuje domniemanie kompetencyjne na rzecz wojewody jako organu administracji zespolonej, wojewoda może pisemnie upoważniać na piśmie pracowników wojewódzkiej administracji zespolonej do działania w jego imieniu i na jego odpowiedzialność; w jego imieniu albo z upoważnienia ustawowego mogą być jego zadania i kompetencje wykonywane przez wojewódzkich kierowników inspekcji, służb, straży
finansowe : polega na włączeniu budżetu danej służby/ inspekcji/ straży do budżetu wojewody i obsłudze ich budżetów przez służby finansowe wojewody - ale u nas ze względu na niepełne zespolenie organizacyjne nie zachodzi też zespolenie finansowe
Na administrację zespoloną w województwie składają się wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej
poddane temu zwierzchnictwu służby, inspekcje, straże
kierownicy : komendant wojewódzkiej policji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska
jednostki organizacyjne o charakterze urzędów administracyjnych, kreowane jako aparat pracy tych kierowników
Przykłady służb, inspekcji straży znajdujących się w ramach zespolenia wojewódzkiego:
Policja
Państwowa Straż Pożarna/ Rybacka
Służba Ochrony Zabytków ( wojewódzki konserwator)
Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Ochrony Środowiska
Inspekcja Weterynaryjna
Nadzór Budowlany
Kierownicy wykonują w określonych dziedzinach zadania i kompetencje w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia albo w imieniu własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.
Organizację administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę. W celu usprawnienia działania wojewódzkich organów administracji zespolonej wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego


(…)

… wraz z podmiotami administracji samorządowej. Wg ustawy administrację tę stanowią:
1) podmioty samorządowe - starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy, będący jednostką
organizacyjna powiatu
2) podmioty administracji rządowej, którymi są jednostki organizacyjne stanowiące aparat
pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz