Administracja zespolona

note /search

Administracja niezespolona 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1687

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym...

Powiatowa administracja zespolona

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

Powiatową administrację zespoloną stanowią: 1) starostwo powiatowe, 2) powiatowy urząd pracy...