Administracja zespolona

note /search

Administracja niezespolona 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1904

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym...

Powiatowa administracja zespolona

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1442

Powiatową administrację zespoloną stanowią: 1) starostwo powiatowe, 2) powiatowy urząd pracy...