administracja niezespolona - omówienie zagadnienia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
administracja niezespolona  - omówienie zagadnienia 2 - strona 1

Fragment notatki:

administracja niezespolona To są te podmioty administrujące, które nie mieszczą się w mechanizmie zespolenia administracji na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym, a które są organizacyjnie odrębnymi strukturami. Te struktury mogą być zależne funkcjonalnie od wojewody, ale w żadnym aspekcie nie występuje tu zespolenie ich z nim. Podmioty administracji niezespolonej podlegają pionowo ministrom właściwym lub innym organom administracji
Administracja niezespolona nie odnosi się jak zespolona do poziomu województwa, tu występuje szczątkowo, a cechuje ją ulokowanie w jednostkach podziału terytorialnego specjalnego.
Z ustawy : organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie
Ustanowienie organów administracji niezespolonej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczających obszar jednego województwa.
Powoływanie i odwoływanie organów administracji niezespolonej leży w gestii właściwego centralnego organu administracji i wymaga albo uprzedniego wniosku wojewody albo uzyskania zgody -co do zasady, bo ustawy mogą przewidywać inny tryb.
Organy te działające na obszarze województwa zobowiązane są do zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz