Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego - strona 1

Fragment notatki:


Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego. Tworzenie pionu wojskowego rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej, od utworzenia organizacji wojskowo-politycz nej Służba Zwycięstwu Polski, a następnie - w jej miejsce - w grud­ niu 1939 roku Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Przyjęto zasadę od­ dzielenia ZWZ, jako organizacji wojskowej, od pionu cywilnego i polity­ cznego. W lutym 1942 roku ZWZ przemianowano na Armię Krajową. Jej organem dowodzenia była Komenda Główna. Równoległe istnienie obok ZWZ licznych i żywiołowo zakładanych organiza­cji zbrojnych zmusiło Naczelne Dowództwo w Londynie do podjęcia akcji scale­ nia podziemia wojskowego. 14.2.1942 r. ZWZ przemianowano na Armię Krajową (AK). Na czele AK stanął Komendant Główny AK. Pierwszym był S. Grot-Ro­ wecki. Organem dowodzenia AK była Komenda Główna. Terenowa organizacja AK oparta była zasadniczo na przedwojennym podziale administracyjnym II Rze­czypospolitej. Kraj podzielono na obszary. Obszary dzieliły się na okręgi odpo­wiadające województwom, te na obwody, pokrywające się z powiatami, a te na placówki odpowiadające gminom. Podstawową jednostką organizacyjną i taktyczną AK był pluton, liczący ok. 50 żołnierzy. Oprócz walki zbrojnej, do kierowania oporem społeczeństwa delegat rządu i komendant główny ZWZ (AK) powołali w kwietniu 1941 r. wspólnego pełno­mocnika, którym został S. Korboński. W grudniu 1942 r. utworzył on Kierownic­ two Walki Cywilnej (KWC), którego głównym zadaniem było rozpowszechnia­ nie i egzekwowanie zasad walki cywilnej w całym kraju. Temu ostatniemu celowi zwłaszcza służyły sądy podziemne KWC. W lipcu 1943 r. delegat rządu na kraj i komendant główny AK połączyli KWC z istniejącym już Kierownictwem Walki Konspiracyjnej (KWK) w Kierownictwo Walki Podziemnej (KWP), które koordynowało odtąd wszystkie akcje AK. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz