Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego - omówienie - strona 1 Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego i powołanie sądów
- jego organizację rozpoczęto w trakcie kampanii wrześniowej, z inicjatywy gen Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego, który powołał w nocy z 26/27 09.1939 tajną organizację wojskowo - polityczną - Służba Zwycięstwa Polski (SZP), został jej głównym dowódcą
- tej koncepcji nie popierał W. Sikorki, chciał podporządkować tworzenie i działalność podziemia rządowi emigracyjnemu, w Paryżu powołano więc Komitet Ministrów dla Spraw Kraju ( K.Sosnkowski), rozwiązano SZP, i w grudniu powołano Związek Walki Zbrojej - ZWZ
- Komenda głowan ZWZ miesciła się w Paryżu, na jej czele stanął Sosnkowski, w kraju przewidziano dowództwa - dla okupacji niemieckiej ( Stefan Grot-Rowecki) i radzieckiej ( M.Karaszewicz-Tokarzewski). Po klęsce Francji w 1940 zdecydowano, że Komendantem Głównym ZWZ zostanie gen S.Grot-Rowecki; przyjęto koncepcję, że ZWZ bęedzie odzielona od pionu cywilnego cywilnego politycznego.
- 14.02.1942 ZWZ przemianowano na AK, na czele z Komendantem Głównym ( Rowecki). Byli nimi po Roweckim Tadeusz Bór Komorowski ( od lipra 1943) i Leopold Okulicki ( od października 1944). Organem dowodzenia była Komenda Główna, w której skład wchodziło : sztab, 5, potem 6 oddziałów, Biuro Informacji i Propagandy, Kwatermistrzostwo, Kierownictwo Dywersji, Biuro Finansów Finansów Kontroli, Kierownictwo walki podzielmnej, Szefostwo Biur Wojskowych, Wojskowy Referat Komunikacyjny, Szefostwo Służby Sprawiedliwości i Duszpasterstwo i Departament Obrony Narodowej
- terenowa organizacja AK opierała się na przedwojennym podziale administracyjnym; kraj podzielono na obszary, te na okręgi odpowiadające województwom, potem na obwody - odpo powiatom i na placówki gminom
- podstawową jednostką AK był pluton ( ok. 50 złożnierze)
- do kierowania oporem społeczeństwa w 1942 utworzono KWC - Kierownictwo Walki Cywilnej ( S. Karboński), miał rozpowszechniać i egzekwować zasady walki cywilnej, do egzekwowania utworzono sąde podziewne KWC
- w 1943 połączono KWAC z Kierownictwem Walki Konspiracyjnen w Kierownictwo Walki Podziemnej ( KWP) które koordynowało akcje AK
Drugą strukturę państwa podziemnego stanowił pion cywilny
- funkcje osobnych delegatów na ziemie wcielone do państw okupujących połączono w głównego delegata rządu na kraj, byli nim: C. rataj, Jak Piekałkiewicz ( do 09.1942), Jak Jankowski ( do aja 1943), S. Karboński ( do kwietnia 1935), ich zadaniem było budowanie struktur administracyjnych podziemia
- deret z kwietnia 1944 przyznawał delegatowi rangę ministra sprawującego na terenie całego kraju funkcje wicepremiera
- Delegatura Rządu na kraj była organem pomocniczym delegata dzieliła się na 4 departamenty : Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Oświaty i Kultury oraz Pracy i Opieki Społecznej


(…)

… Polityczny ( GKP)
- w marcy 1943 GKP przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną Narodu Polskiego
- 9.01.1944 delegar rządu wydał dekret o powołaniu Rady jedności Narodowej, składającej się z 17 osób reprezentujących różne ugrupowania polityczne, przewodniczącym został Kazimierz Pużak. Rada była namiastką podziemnego parlamentu, istniała od 1.07.1945, program opierała na deklaracji „O co walczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz