Historia administracji

Definicje administracji, monarchia w Polsce

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Historia administracji
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3696

NEGATYWNE UJECIE:( które wtedy sformułowano )sprowadza się do tego, ze to, co nie jest stanowieniem prawa i wymierzaniem sprawiedliwości, jest ADMINISTRACJĄ. To przy spojrzeniu na to przez pryzmat koncepcji trójpodziału wychodzi na to, że administracja i władza wykonawcza to to samo. Definicja p...

Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość

 • dr Arkadiusz Bereza
 • Historia administracji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2128

Księstwo Warszawskie. Działania militarne francusko- rosyjskie zakończyły się w czerwcu 1807r. bitwą pod Frydlandem. Konsekwencja było zawarcie pokoju w Tylży 7- 9 lipca 1807r. Na mocy jego postanowień zostało utworzone z drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie. Na czele Księs...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1561

Tło reform do 1764 roku. 1501 (1572) Polska i Litwa Rzeczpospolita szlachecka. Nastąpiło połączenie prawa zwyczajowego i prawa stanowionego. 1573 - Artykuły Henrykowskie. Określały one władzę królewską oraz uprawnienia króla do sejmów i sejmików (ogólnie ograniczenia władzy królewskiej). Król nie ...

Insurekcja Kościuszkowska.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

Insurekcja Kościuszkowska. W marcu 1794 roku Tadeusz Kościuszko przybywa do Krakowa, a 24 wygłasza mowę, w której zawiera Akt powstania obywateli, mieszkańców województwa krakowskiego. Autorem aktu powstania był

Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej (parlament) : Parlament złożony z trzech stanów sejmujących : król, senat i izba poselska (powrót do Polski przedrozbiorowej). Obraduje co 2 lata na okres 30 dni Król może skrócić/zwołać sesję sejmu Izby w zakresie ustawodawstwa były równorzędne. 3...

Ustawa rządowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

Oficjalnie, Konstytucja 3 maja 1791 roku to „Ustawa rządowa” Była ustawą zasadniczą określającą zasady funkcjonowania organów państwowych. Związanych jest z nią kilkanaście ustaw związanych ,wydanych przed (np. ustawa o sejmikach z marca 1791, ustawa o miastach z kwietnia 1791 - art.3 recypuje treś...

Królestwo Polskie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2282

Królestwo Polskie. Powstało ono w 1815 roku na gruzach Księstwa Warszawskiego , na mocy porozumień zawartych na Kongresie Wiedeńskim z tego samego roku. Nie obejmowało ono jednak wszystkich ziem byłego Księstwa. Poza granicami Królestwa zostały m.in. Poznań (utworzono Księstwo Poznańskie, jako rejo...

Miasta i mieszczanie (dotyczący ustroju społecznego)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568

Miasta i m ieszczanie (dotyczący ustroju społecznego) : Powołanie się na ustawę o miastach z marca 1791 roku Uznanie mieszczan za wolnych Prawo do własności dla mieszczan (złamanie szlacheckiego monopolu na posiadanie ziemi). Sąd asesorski

Konstrukcja i główne punkty Konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

Nadanie konstytucji. Niedługo po utworzeniu Księstwa, Napoleon wezwał do Drezna Komisję Rządzącą. Była ona nieprzygotowana do prowadzenia rozmów. Napoleon przedstawił tam Konstytucję Księstwa, a 22 lipca 1807 roku ją podpisał, i tego same...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1386

W styczniu 1831 roku nie można było już liczyć na żadne negocjacje. Złożono więc z dyktatury Chłopickiego, a sejm stał się sejmem rządzącym. W styczniu i lutym sejm podjął uchwały o zmianie k onstytucji 24 stycznia - uchwała o władzy naczelnego wodza (tymczasowy Józef Weisenhoff), wybrano Michała R...