Historia administracji

note /search

Historia administracji dr Bereza WSHE Zasmość

 • Historia administracji
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2793

Księstwo Warszawskie. Działania militarne francusko- rosyjskie zakończyły się w czerwcu 1807r. bitwą pod Frydlandem. Konsekwencja było zawarcie pokoju w Tylży 7- 9 lipca 1807r. Na mocy jego postanowień zostało utworzone z drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie. Na czele Księs...

Tło reform do 1764 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1736

Tło reform do 1764 roku. 1501 (1572) Polska i Litwa Rzeczpospolita szlachecka. Nastąpiło połączenie prawa zwyczajowego i prawa stanowionego. 1573 - Artykuły Henrykowskie. Określały one władzę królewską oraz uprawnienia króla do sejmów i sejmików (ogólnie ograniczenia władzy królewskiej). Król nie ...

Insurekcja Kościuszkowska.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2051

Insurekcja Kościuszkowska. W marcu 1794 roku Tadeusz Kościuszko przybywa do Krakowa, a 24 wygłasza mowę, w której zawiera Akt powstania obywateli, mieszkańców województwa krakowskiego. Autorem aktu powstania był

Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej (parlament) : Parlament złożony z trzech stanów sejmujących : król, senat i izba poselska (powrót do Polski przedrozbiorowej). Obraduje co 2 lata na okres 30 dni Król może skrócić/zwołać sesję sejmu Izby w zakresie ustawodawstwa były równorzędne. 3...

Ustawa rządowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

Oficjalnie, Konstytucja 3 maja 1791 roku to „Ustawa rządowa” Była ustawą zasadniczą określającą zasady funkcjonowania organów państwowych. Związanych jest z nią kilkanaście ustaw związanych ,wydanych przed (np. ustawa o sejmikach z marca 1791, ustawa o miastach z kwietnia 1791 - art.3 recypuje treś...

Królestwo Polskie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 4270

Królestwo Polskie. Powstało ono w 1815 roku na gruzach Księstwa Warszawskiego , na mocy porozumień zawartych na Kongresie Wiedeńskim z tego samego roku. Nie obejmowało ono jednak wszystkich ziem byłego Księstwa. Poza granicami Królestwa zostały m.in. Poznań (utworzono Księstwo Poznańskie, jako rejo...

Miasta i mieszczanie (dotyczący ustroju społecznego)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

Miasta i m ieszczanie (dotyczący ustroju społecznego) : Powołanie się na ustawę o miastach z marca 1791 roku Uznanie mieszczan za wolnych Prawo do własności dla mieszczan (złamanie szlacheckiego monopolu na posiadanie ziemi). Sąd asesorski

Konstrukcja i główne punkty Konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1575

Nadanie konstytucji. Niedługo po utworzeniu Księstwa, Napoleon wezwał do Drezna Komisję Rządzącą. Była ona nieprzygotowana do prowadzenia rozmów. Napoleon przedstawił tam Konstytucję Księstwa, a 22 lipca 1807 roku ją podpisał, i tego same...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1687

W styczniu 1831 roku nie można było już liczyć na żadne negocjacje. Złożono więc z dyktatury Chłopickiego, a sejm stał się sejmem rządzącym. W styczniu i lutym sejm podjął uchwały o zmianie k onstytucji 24 stycznia - uchwała o władzy naczelnego wodza (tymczasowy Józef Weisenhoff), wybrano Michała R...

Traktaty Tylżyckie i Wolne Miasto Gdańsk

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

Traktaty Tylżyckie 1807 i Wolne Miasto Gdańsk Gdańsk - protektorat Prus i Saksonii . 13 XI 1807 - układ francusko - gdański - władze przejmują gdańszczanie, Gdańsk powraca do ustroju przedrozbiorowego. Garnizon francuski w porcie - blokada kontynentalna. Nie został jednak ratyfikowany nigdy przez c...