Konstrukcja i główne punkty Konstytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja i główne punkty Konstytucji  - strona 1 Konstrukcja i główne punkty Konstytucji  - strona 2

Fragment notatki:

Nadanie konstytucji. Niedługo po utworzeniu Księstwa, Napoleon wezwał do Drezna Komisję Rządzącą. Była ona nieprzygotowana do prowadzenia rozmów. Napoleon przedstawił tam Konstytucję Księstwa, a 22 lipca 1807 roku ją podpisał, i tego samego zażądał od Komisji Rządzącej. Była to konstytucja oktrojowana (nadana). Pierwotnie ukazała się we francuskim monitorze, w języku francuskim. W oryginale spisano ją nawet w języku francuskim, a nie polskim. Nawiązywała ona do konstytucji napoleońskich z lat 1799, 1802 i 1804. Konstrukcja i główne punkty Konstytucji : Lakoniczna - problemy z interpretacją
89 artykułów
Unia polsko-saska (państw różniących się)
Brak podmiotowości Księstwa Warszawskiego na arenie międzynarodowej ( saski aparat administracyjny, satelita Francji)
Nie operuje terminem „Polska” (jedynie w art. 85, ale w sensie geograficznym)
Język urzędowy - polski
Polska administracja
Art. 4 - zniesienie poddaństwa, wszyscy są więc równi
Tytuł 2 - o rządzie - reguluje pozycję monarchy
Art. 6 - rząd (w sensie ogółu funkcji państwowych, z wyjątkiem ustawodawstwa i sądownictwa) jest w osobie króla pełnia władzy wykonawczej (wszystko poza sejmem i sądem - organy królewskie)
Kompetencje monarchy ustalone w konstytucji : Mógł powołać wicekróla lub prezesa rady ministrów (powołał tego drugiego)
Posiadał wyłączną inicjatywę ustawodawczą (Rada Stanu) ! słabość sejmu
Miał prawo dopełniać konstytucję (wydawanie aktów dopełniających). Fryderyk Wilhelm jednak tego nie robił, ze względu na Napoleona (konstytucja Napoleona „jest doskonała” -próba zmiany = obraza Napoleona)
Prawo wydawania dekretów :
Rozwijające konstytucje
Ustawy - regulujące ustrój danych organów
W celu wykonania ustaw sejmowych
Prawo nominacji (lub odwołania) urzędników i senatorów (tych drugich na dożywotnie kadencje)
Powołuje sędziów (w większości dożywotnich)
Ma prawo łaski
Zwołuje sejm
Zwołuje zgromadzenia wyborcze (np. sejmiki)
Naczelne dowództwo wojskowe (jedynie w teorii, gdyż wojskami dowodził francuski marszałek Louis Nicolas Davout z pomocą księcia Józefa Poniatowskiego.
Historia administracji. Wykład IV
VIII (20)
30.10.2009
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz