Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej - strona 1 Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej - strona 2 Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja, tytuł IV o reprezentacji narodowej (parlament) : Parlament złożony z trzech stanów sejmujących : król, senat i izba poselska (powrót do Polski przedrozbiorowej).
Obraduje co 2 lata na okres 30 dni
Król może skrócić/zwołać sesję sejmu
Izby w zakresie ustawodawstwa były równorzędne. 3 komisje - skarbowa, praw cywilnych i kryminalnych, praw organizacyjnych i administracyjnych
Sejm : Izba poselska - posłowie wybierani z sejmików (1/powiat - 77) i z gmin (51) - przewaga sejmików nad gminami
Kompetencje Sejmu :
Rozpatruje projekty praw cywilnych, kryminalnych i administracyjnych
Wprowadza zmiany w statutach organicznych
Kompetencje podatkowe, monetarne
Ustala budżet
Ustala zaciąg do wojska
Kompetencje kontrolne
Brak inicjatywy ustawodawczej
Za pośrednictwem posłów przyjmuje petycje od obywateli
Odpowiedzialność konstytucyjna ministrów przed sejmem
Senat : W senacie zasiadali : Biskupowie, wojewodowie, kasztelani, „rosyjscy książęta krwi” (od 18 lat), mianowani byli dożywotnio przez króla. Cenzus wieku - 35 lat, majątku.
Kompetencje senatu (max 60 senatorów) :
Stanowi o ważności wyborów
Zatwierdza księgi obywatelskie
Delegacja swoich przedstawicieli do trybunału konstytucyjnego
Sąd sejmowy
Konstytucja, tytuł o wojsku : Car Aleksander I pozwolił polskiej armii wrócić do kraju z bronią w ręku i ze wszelkimi honorami, a była ona przecież armią pokonaną - gest ze strony Aleksandra w celu zdobycia popularności.
Wojsko - wojsko czynne + milicja
Zwierzchnictwo monarchy nad wojskiem
Swoje mundury (polskie barwy i krój)
Naczelny wódz - Wielki Książę Konstanty (typ „tępego sierżanta” - wysoka dyscyplina, złe dowództwo)
Konstantemu podlegały gubernie zachodnie (wschodnia Polska, ziemie zabrane - kresy) utworzono korpus litewski złożony głównie z Polaków ożywienie nadziei co do przywrócenia kresów Polsce
Nowosilcow - nieoficjalny przedstawiciel cara w Królestwie. Zasiadał w Radzie Stanu Królestwa (wbrew konstytucji). Nowosilcow, Czartoryski, Straganow - „triumwirat”.
Administracja terenowa : 8 województw (od 1837 roku gubernie)
Komisje wojewódzkie - kolegialne, o szerokich kompetencjach :
Bezpieczeństwo
Porządek
Oświata
Gospodarka
Rada wojewódzka - radcy wybierani przez sejmiki i zgromadzenia gminne
Województwo składało się z obwodów (4-7) (razem 39), zarządzanych przez komisarzy obwodowych
Podział na powiaty (77) - cele jedynie sądowe i wyborcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz