Królestwo Polskie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo Polskie - wykład - strona 1 Królestwo Polskie - wykład - strona 2 Królestwo Polskie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Królestwo Polskie. Powstało ono w 1815 roku na gruzach Księstwa Warszawskiego , na mocy porozumień zawartych na Kongresie Wiedeńskim z tego samego roku. Nie obejmowało ono jednak wszystkich ziem byłego Księstwa. Poza granicami Królestwa zostały m.in. Poznań (utworzono Księstwo Poznańskie, jako rejon z pewną autonomią w obrębie Królestwa Prus), Toruń i Kraków (utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod formalną zwierzchnością trzech zaborców i pod nieformalną ogólną zwierzchnością Austrii). Nastała nowa epoka kształtowana przez system Świętego Przymierza i doktryny liberalne (reprezentacja parlamentarna, własność, wolność, uprzemysłowienie, swoboda religijna itp.) Car Aleksander uczynił kilka gestów wobec Polaków . Mimo iż doradcy radzili mu, aby całkowicie anektował polskie ziemie, to zdecydował się utworzyć Królestwo Polskie z pewną autonomią. Pozwolił również, by pokonana armia polska, wierna do końca Napoleonowi wróciła do kraju z honorami i bronią w ręku. Aleksander był wielolicowy , nikt nie znał do końca jego intencji. Wychowywany był przez swoją babkę carycę Katarzynę II, która swego syna nienawidziła, gdyż był półgłówkiem. Caryca na jego nauczyciela wybrała jednak człowieka o mocno liberalnych i republikańskich poglądach, Lacharp'a (?). W 1797 roku umiera Katrzyna II i Carem zostaje jej syn Paweł. Był on bardzo brutalny, wręcz obłąkany. Był „typem tępego sierżanta” - uwielbiał defilady, wszelkie pokazy siły wojskowej, miał ogólną pasję wojskową, był również admiratorem Prus. Zaniedbywał za to całkowicie wszelkie pozostałe kwestie, przez co nie cieszył się zaufaniem i sympatią ludu. W 1801 roku, więdząc że istnieje spisek na jego ojca, Aleksander nie zrobił nic, by temu zapobiec (podobnie jak Katarzyna II, przy zamachu na jej męża). Cały czas potem żył w zakłamaniu. Został wtedy Carem Rosji. Kontrowersyjne było to, iż dojrzewał w absolutystycznym kraju, wśród ludzi o liberalnych poglądach. Oktrojowując konstytucję Królestwu możliwe, że chciał po prostu sprawdzić, jak jego wymarzony ustrój funkcjonuje. Podział terytorialny i mapa Królestwa Polskiego. Historia administracji. Wykład V
IV (24)
30.10.2009
Konstytucja Królestwa Polskiego 1815. Kształt konstytucji zależał od : działalności konserwatywnych kół arystokratycznych z Litwy (Ogiński, Lubomirscy, Czartoryski)
Koncepcja Księstwa vs Odbudowa państwa u boku Rosji
Podczas wojny z Napoleonem, Rosjanie, wycofując się z Litwy całą ją ogołocili przy pomocy tamtejszych magnatów, liczących na odbudowę kraju u boku Rosji.
wola Aleksandra I - występuje w pozycji „darczyńcy” - dostajemy Królestwo Polskie jako pokonani


(…)

… od Księstwa umocnienie pozycji szlachty
Nie zapewnia dostatecznej samodzielności władz polskich
Odrębna regencja dla Królestwa
Geneza konstytucji :
Projekt ustawy rządowej Wielkiego Księstwa Litewskiego (1811-1812) (m.in. Ks. Jerzy Adam Czartoryski)
Prace cywilnego komitetu reformy (IV 1814 + komitet wojskowy)
Wpływ nieoficjalnych, prywatnych konstytucji V 1815 - zasady do konstytucji Królestwa Polskiego…
… organiczne o reprezentacji narodu i Radzie Stanu
Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną, połączone unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim, ze wspólną polityką zagraniczną, ale odrębnym parlamentem, wojskiem, aparatem państwowym, prawem i sądownictwem
Do zmiany czy nowelizacji konstytucji uprawniony był jedynie monarcha.
Nie była ona spisana w polskim języku a jej tłumaczenie nieco odbiegało…
… V
VI (26)
30.10.2009
Organy rządowe (podobne do Księstwa)
Rada Stanu - Rada administracyjna, ogólne zgromadzenie rady administracyjnej Ogólne zgromadzenie rady stanu :
Przewodzi Król (lub namiestnik), 5 ministrów, 9 radców stanu, referendarze, inni wyznaczeni przez króla
Kompetencje :
Działalność legislacyjna - ustawy, rozporządzenia
Wydawanie pod sąd urzędników, którzy złamali prawo
Sąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz