Administracja w Królestwie Polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja w Królestwie Polskim - strona 1 Administracja w Królestwie Polskim - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA W KRÓLESTWIE POLSKIM Ramy czasowe 1815 - Kongres Wiedeński decyduje o powstaniu Królestwa Polskiego
1915 - wycofanie wojsk rosyjskich z ziem polskich
Forma państwa Na początku monarchia konstytucyjna - władza jest regulowana przez Konstytucję, jest to konstytucja oktrojowana. Konstytucja przewidywała, że tron przysługiwał carowi. Królestwo Polskie i Cesarstwo Rosyjskie zostało połączone unią personalną (czasami unia personalno-realna ze względu na wspólną politykę zagraniczną). Między królestwem Polskim i Cesarstwem Rosyjskim występowała duża dysproporcja na niekorzyść Królestwa Polskiego (terytorium, ludność, potencjał gospodarczy), ale ustrój był korzystniejszy (w Cesarstwie Rosyjskim występowała monarchia absolutna).
W 1831 r. car Mikołaj I zniósł konstytucję. W 1832 r. wydał status organiczny, który przewidywał inkorporację Królestwa do Cesarstwa, ale zachowywał pewne odrębności. Po powstaniu 1863 r. nastąpiło zatarcie różnic między Królestwem Polskim i Cesarstwem Rosyjskim. Królestwo Polskie zostało przekształcone w prowincję rosyjską.
Król Władza monarchy górowała nad wszystkimi innymi. Konstytucja przewidywała, że car Rosji musi się odrębnie koronować na króla polskiego. Wraz z likwidacją Królestwa ceremonia koronacyjna okazała się niepotrzebna. Car zachował tytuł króla polskiego. Po powstaniu car dysponuje pełnią władzy absolutnej jak na terenie całego Imperium. Zwykle car przyjeżdżał na otwarcie Sejmu.
do monarchy należy władza ustawodawcza sprawowana przez Sejm - prawo wydawania statutów organicznych; prawo zwoływania Sejmu; bez sankcji monarszej ustawa nie miała mocy prawnej; monarcha miał prawo inicjatywy ustawodawczej; do monarchy należała pełnia władzy ustawodawczej i administracyjnej
prawo nominowania urzędników: senatorów, marszałków sejmików, biskupów
monarcha dowodzi siłami zbrojnymi oraz wypowiada wojnę
monarcha podpisuje traktaty międzynarodowe
monarcha decyduje w kwestiach polityki zagranicznej
monarcha posiada prawo łaski, nadawania szlachectwa i tytułów honorowych
wyroki sądowe były wydawane w imieniu króla
kontrasygnata do podpisów króla przez odpowiedniego ministra (to minister był pociągany do odpowiedzialności)
król był święty, nietykalny, nie ponosił żadnej odpowiedzialności
Urzędy zastępujące króla:
Sekretarz Stanu - pośrednik miedzy władzami lokalnymi a monarchą. Sekretarz Stanu prowadzi sprawy zagraniczne Królestwa
Namiestnik. W 1818 r. został wydany akt o jego obowiązkach - większość uprawnień królewskich została przeniesiona na namiestnika:
polityka zagraniczna


(…)

….
Namiestnik przewodniczył Radzie Administracyjnej z głosem stanowym oraz podejmował decyzje przy czym wymagały one kontrasygnaty odpowiedniego ministra.
Gen. Józef Zajączek - namiestnik w okresie konstytucyjnym (do 1826 r.). Po jego śmierci przelanie obowiązków namiestnika na Radę Administracyjną. Później książę Konstanty. Ok. 1856 r. w czasie odwilży posewastopolskiej Michaił Gorczakow. W 1856 reforma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz