Ustawa o Policji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o Policji - strona 1 Ustawa o Policji - strona 2 Ustawa o Policji - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. 1.

 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  1a. Nazwa „Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
 2. Do podstawowych zadań Policji należą:
  1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
  2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
  3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  5. nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
  7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
  8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
  9. prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz