Koszty podróży służbowej

note /search

Forma pakietowa wynagrodzeń

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2604

Finansowanie kosztów podróży służbowych Beneficja, tj. ubezpieczenia zdrowotne, opieka medyczna, programy...

Ustalenie wynagrodzenia za pracę

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

, na wniosek właściwego ministra 8.art.77-nalezności na pokrycie kosztów podróży służbowej-§1-przysługują...

Zadanie domowe - ćwiczenia 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek kosztów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1792

za pranie, dopłaty do kwater pracowniczych, BHP itp. Pozostałe koszty - obejmują koszty: podróży służbowych...

Gminne jednostki organziacyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

kosztów podróży służbowej. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje...

Ustrój sądownictwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie otrzymują: diety i zwrot kosztów podróży służbowych. ...