Wykład - Ewidencja kosztów działalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ewidencja kosztów działalności - strona 1 Wykład - Ewidencja kosztów działalności - strona 2 Wykład - Ewidencja kosztów działalności - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Wykład 12
Ewidencja kosztów działalności Koszty Czynniki produkcji Elementy kosztów 1. Praca Wynagrodzenie 2. Materiały Zużycie materiałów 3. Środki trwałe pracy Amortyzacja
4. Usługi obce Usługi transportowe , biurowe
( informatyczne , tłumaczenia )
Pozostałe koszty ( podróże służbowe , koszty reprezentacji , reklama ,
ubezpieczenia , podatki , opłaty )
Definicje kosztów :
Koszty produkcji - jest to wyrażone w pieniądzu zużycie podstawowych czynników produkcji Koszty produkcji - jest to wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji i pracy Koszty produkcji - jest to wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej i uprzedmiotowionej Koszty produkcji - jest to wyrażone w pieniądzu zużycie niezbędnych środków produkcji i usług obcych oraz pracy żywej w postaci wynagrodzeń związane z wytworzeniem i zbytem wytworzonych produktów ( wyrobów lub usług )
Klasyfikacja kosztów :
Według kryterium rodzajowego :
koszty amortyzacji
koszty materiałowe
koszty osobowe koszty usług obcych 2 . Według kryterium wewnętrznej struktury kosztów :
Koszty proste
koszty złożone
Według kryterium rachunkowego odnoszenia kosztów na wytworzone produkty :
Koszty bezpośrednie - można je z łatwością odnieść na wytworzone produkty na podstawie dowodów źródłowych Koszty pośrednie - nie można ich odnieść gdyż z reguły dotyczą wszystkich wytworzonych produktów . Dlatego koszty te są wpierw grupowane według miejsc ich powstawania ( wydziały , oddziały )
Według kryterium reagowania kosztów na rozmiary prowadzonej działalności gosp. :
koszty stałe ( koszty zarządu )
koszty zmienne - proporcjonalne ( wynagrodzenia , zużycie materiałów )
degresywne
progresywne
PODSTAWOWE UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW Koszty dla potrzeb zarządzania muszą być ujmowane w ewidencji wieloprzekrojowo to znaczy nie na jednym a na kilku lub kilkunastu kontach . Z reguły koszty ujmuje się w dwóch przekrojach ( układach ) ewidencyjnych .
Układ rodzajowy kosztów mający na celu grupowanie kosztów według poszczególnych rodzajów poniesionych kosztów ( zużycie materiałów i energii , wynagrodzenia , usługi obce , amortyzacja itp. )


(…)

… przeniesione na koszty działalności podstawowej .
Końcowym etapem rozliczenia kosztów jest podział kosztów całkowitych na produkcję gotową i niezakończoną ( produkcja w toku )
Działalność podstawowa Rozliczenie kosztów Wyroby gotowe produkcji
1. koszty 210000 (2) 210000 200000 (1) 200000
bezpośrednie 2. Koszty Produkcja w toku Odchylenie od cen
wydziałowe ewidencyjnych wyrobów 30000(3)30000 10000 (4) 10000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz