Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów  - strona 1 Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów  - strona 2 Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów  - strona 3

Fragment notatki:

Program:
Istota i zakres rachunkowości zarządczej
Pojęcie i klasyfikacja kosztów
Ewidencja kosztów Rozliczanie kosztów
Kalkulacja kosztów Modele rachunku kosztów
Rachunek kosztów zmiennych
Analiza progu rentowności
Budżetowanie kosztów
Wykorzystanie informacji kosztowych w kalkulacjach cenowych
Literatura:
K. Czeubakowska, W. Gabrusewicz. E.Nowak „Podstawy rachunkowości zarządczej” 2008
A. Piosik „Zasady rachunkowości zarządczej” 2006
A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta „Rachunkowość zarządcza” 1999 (lub nowsze)
Praca zbiorowa pod red. G.K. Świderskiej „Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza”
Egzamin:
Teoria: test jednokrotnego wyboru + zadania z ćwiczeń (2 lub 3); zaliczenie min. 60%; punkty ujemne; dobra odpowiedź +2; błędna -1; brak 0;
Konsultacje:
Budynek A 311
ISTOTA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW
Rachunkowość - system informacji ekonomicznych (finansowych i niefinansowych). Wykorzystywany do podejmowania bieżących decyzji gospodarczych. Rachunek kosztów - proces identyfikowania, gromadzenie, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach, dla dokonywania ocen i podejmowania decyzji przez użytkowników tych informacji.
Koszty można zdefiniować jako wyrażone wartościowo, celowe zużycie zasobów materialnych i niematerialnych oraz pracy żywej, a także pewne wydatki nie odzwierciedlające zużycia (wartościowe, które daje jakiś efekt; zużycie bez efektu to strata), poniesione w danym okresie, w celu osiągnięcia bieżących lub przyszłych korzyści.
Koszty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru Kategorie pokrewne:
Wydatek - każdy rozchód środków pieniężnych
Strata - zużycie bez efektu
Strata nadzwyczajna - zużycie bez efektu nastąpiło w przypadku zdarzenia losowego
Koszty i kategorie pokrewne:
Kryterium/Pojęcie
Koszt
Wydatek
Strata nadzwyczajna
Sposób ujęcia
Wartościowo
Wartościowo
Wartościowo
Zużycie zasobów
Tak
Nie
Tak
Okres
Konkretny okres
Konkretny okres


(…)


Wydatek
Strata nadzwyczajna
Sposób ujęcia
Wartościowo
Wartościowo
Wartościowo
Zużycie zasobów
Tak
Nie
Tak
Okres
Konkretny okres
Konkretny okres
Konkretny okres
Korzyści ekonomiczne
Tak
?
Nie
Zasady ewidencji:
Nie ma żadnych zasad ewidencji wyrażonych w przepisach. Ewidencja - zakładowy plan kont, przyjęte zasady w danej firmie. Musimy je określić w naszej polityce rachunkowości.
Układ ewidencyjny kosztów…
… produktem (koszty bezpośrednie) oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu (kosztów wydziałowych).
Działalność pomocnicza (produkcja pomocnicza) ma na celu zabezpieczenie sprawnego przebiegu działalności podstawowej np.: utworzenie wydziału transportowego, wydział kotłowni, remontowy, narzędziownia, laboratorium analityczne; głównie pracuje na rzecz działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz