Ustalenie wynagrodzenia za pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie wynagrodzenia za pracę  - strona 1 Ustalenie wynagrodzenia za pracę  - strona 2

Fragment notatki:

USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIAZANYCH Z PRACĄ 1. art.77¹ - warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, z zastrzeżeniem przepisów art.77²-77ⁿ
2.regułą jest, że warunki ustalania wynagrodzenia i przyznawania innych świadczeń powinny być ustalane w drodze negocjacji między pracodawcami i ich organizacjami, a związkami zawodowymi w układzie zbiorowym pracy, przepisy art.77¹-77 mają mieć zastosowanie na zasadzie wyjątku od reguły- w przypadkach nie obowiązywania układu zbiorowego pracy.
3. pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników , nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym prac, ustala warunki wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagrodzenia. - art.77²§1,§2 -pracodawca w regulaminie wynagradzania ustala inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.
4.„ Regulamin wynagradzania ustala pracodawca . Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania ”- art.77²§4 .Gdy nie dochodzi do uzgodnienia stanowisk:
-pracodawca nie może ustalić regulaminu wynagrodzenia
-po zakończeniu konsultacji, pracodawca ustala regulamin wynagradzania z uwzględnieniem postanowień uzgodnionych z organizacją związkową
5.regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy- art.77²§3 6.regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy- art.77²§6 7. art.77³ - regulaminy wynagradzania w sferze budżetowej -zasady wynagradzania określi w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej, na wniosek właściwego ministra
8.art.77- nalezności na pokrycie kosztów podróży służbowej -§1 -przysługują one pracownikowi wykonywującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy


(…)

…-art.77²§6
7.art.77³-regulaminy wynagradzania w sferze budżetowej-zasady wynagradzania określi w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej, na wniosek właściwego ministra
8.art.77-nalezności na pokrycie kosztów podróży służbowej-§1-przysługują one pracownikowi wykonywującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz