Organizacja i zadania policji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zadania policji - strona 1

Fragment notatki:

Organizacja i zadania policji Funkcjonowanie policji reguluje ustawa z 6.04.1990 r. o policji
Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja policji :
1/Komendant Główny Policji - powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek Ministra właściwego ds. wewnętrznych
2/Komendant Wojewódzki Policji - powoływany i odwoływany przez Ministra właściwego ds. wewnętrznych na wniosek KGP złożony po zasięgnięciu opinii wojewody
3/Komendant Powiatowy Policji - powoływany i odwoływany przez Komendanta Wojewódzkiego po zasięgnięciu opinii starosty
4/Komendant Komisariatu Policji - powoływany i odwoływany przez Komendanta Powiatowego Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta lub wójtów
5/Kierownik Posterunku Policji
Zespolenie administracyjne to konstrukcja budowy aparatu administracyjnego to inaczej zespolenie administracji pod jednym zwierzchnikiem i w jednym urzędzie bądź tylko pod jednym zwierzchnikiem.
Zespolenie może przyjmować postać zwierzchnictwa osobowego bądź tylko zwierzchnictw a służbowego . Zespolenie przyjmuje postać zwierzchnictwa osobowego polegające na bezpośrednim włączeniu wojewódzkich i powiatowych, służb inspekcji i straży w struktury Urzędów Wojewódzkich, Urzędów, Urzędów Marszałkowskich, bądź Starostwa Powiatowego. Zespolenie przyjmujące postać zwierzchnictwa służbowego polega na tym, że kierownicy Wojewódzkich i Powiatowych służb, inspekcji i straży działają pod zwierzchnictwem wojewody, Marszałka województwa bądź starosty ale służby te nie zostały bezpośrednio wcielone w struktury Urzędów wojewódzkiego, marszałkowskiego i starostwa powiatowego. Zadania policji : Zadaniem policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz