praca na zaliczenie - polityka społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
praca na zaliczenie - polityka społeczna - strona 1

Fragment notatki:

"Miasto twarzą do autostrady". Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je dr Dorota Luber. Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: przebudowa dróg w Jaworznie, projekt budowy obwodnicy południowej miasta Jaworzno, korytarza komunikacyjnego dla nowego przebiegu DK79 w granicach Jaworzna, Studium Wykonalności projektu, poprawa funkcjonalności miasta.


(…)

… uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Poza udostępnieniem publicznym postępowania przez Wojewodę konsultacje społeczne i spotkania dotyczących szczegółowych rozwiązań technicznych ochrony środowiska - jak np. wygląd i kształt ekranów akustycznych prowadzone były przez prezydenta miasta. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania 1 III etapu, gdyż dla tego odcinka zostały uregulowane sprawy własnościowe oraz o ustalenie lokalizacji dla etapów V i III zadania 2. Po uzyskaniu 28 kwietnia 2008 r. decyzji lokalizacyjnej, która otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności złożono wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskano go 19 sierpnia 2008 r. W styczniu 2009 r. prowadzący projekt Wydział Inwestycji Miejskich złożył wniosek o ogłoszenie przetargu na roboty…
… rozwojowych przeznaczonych do działalności gospodarczej.
Od 2003 r. Gmina podejmuje synergiczne działania związane z planowaniem przestrzennym, postępowaniami scaleniowo - zamiennymi, regulacją stanów prawnych terenów przyległych do DK79 umożliwiających ich gospodarcze wykorzystanie. Na całym przebiegu DK79 uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tereny o przeznaczeniu przemysłowo…
… o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej złożono wniosek o pozwolenie na budowę, uzyskano je 17 lutego 2006 r. W październiku 2005 r. zakończyło się postępowanie lokalizacyjne dla III etapu od granicy z Sosnowcem do Osiedla Stałego. Gmina musiała dokonać wycinka lasu w projektowanym pasie drogowym zimą 2006 - 2007…
… Bory - budowy dwujezdniowego odcinka o długości 1,2 km i osiedlu Byczyna - budowa nowego śladu drogi i wyniesie jej 166 metrową estakadą nad dolinę Byczynki. W przypadku odcinka w osiedlu Byczynki uzyskano decyzję lokalizacyjną, toczy się postępowanie o pozwolenie na budowę. Odcinek w Byczynie jest w trakcie postępowania lokalizacyjnego.
CELE PROJEKTU
W latach ubiegłych układ drogowo - uliczny…
… dróg, Jaworzno może cieszyć się teraz spokojem, ponieważ samochody ciężarowe teraz będą mijały okolice miasta i pojadą trasą łączącą DK79 do Katowic albo A4 do Krakowa. Teraz jaworznickie, osiedlowe drogi nie ucierpią mocno poprzez jazdę ciężkich samochodów dostawczych, które często powodowały uszkodzenia na drogach przez swoją kilkutonową wagę. Mieszkańcy Jaworzna mogą być teraz zadowoleni…
… od generatorów ruchu i niską klasę techniczną zbudowanych odcinków dróg jej pojawienie się nie przyniosło spodziewanych rezultatów obniżenia natężenia ruchu na DK79.
Zachodnia część miasta posiadała ruch krajowy, który był prowadzony drogą o parametrach drogi lokalnej, jedno - jezdniowej, nie posiadającej odwodnienia oraz żadnych urządzeń ochrony środowiska. Istniejąca droga przebiega przed osiedle Dąbrowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz