Polityka społeczna

note /search

Opracowane zagadnienia z polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 4340
Wyświetleń: 9184

...Najwyższy odsetek bezrobotnych zanotowano w 1993 r.- wynosił on 16,4% (biorąc pod uwagę lata 1990-2008). Według najświeższych danych GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2008 r. wyniosła przeciętnie w kraju 8,9%. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: ś...

Polityka społeczna - wykłady - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 2506
Wyświetleń: 15820

Prowadzący to prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Notatka składa się z wykładów, pytania i kwestie poruszane na egzaminie. Możemy dzięki niej poznać takie pojęcia, jak: konkurencja doskonała, dochód pełny, granica ubóstwa, uwarunkowania polityki społecznej, procesy migracyjne, dylematy funkcjono...

Polityka społeczna - Międzynarodowa Organizacja Pracy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2212

Międzynarodowa Organizacja Pracy (JLO) Powstała w 1919 roku jako międzynarodowa inicjatywa na rzecz zmiany warunków pracy po wieloletniej eksploatacji robotników a tym samym jako warunek utrzymania pokoju światowego. Wśród 9 państw sygnatariuszy była Polska. Obecnie do MOP należą prawie wszystkie...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3423

in. zagadnienia takie jak: umiędzynarodowienie polityki społecznej, cechy charakterystyczne europejskiego modelu socjalnego, szanse i zagrożenia związane z realizacją zreformowanego europejskiego modelu socjalnego, model socjalny, leksykon polityki społecznej, styl liberalny, styl opiekuńczy. W n...

Rola pracowników socjalnych

 • Polityka społeczna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3374

„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tzn. ukończyła szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne (…) pracownikiem socjalnym może ...

Kwestia rolna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2800

Kwestia rolna w Polsce Spis treści Wstęp 3 Bezrobocie 4 Edukacja 7 Opieka zdrowotna 8 Kultura 10 Technologie teleinformatyczne 10 Podmioty działające na rzecz rolnictwa 11 Sposoby rozwiązywania kwestii rolnej 13 Zakończenie 15 Bibliografia 16 Wstęp Kwestia rolna rozumiana jest jako wyjąt...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 4865

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU : podstawowe pojęcia z polityki społecznej; doktryny i modele polityki społecznej; system zabezpieczenia społecznego; przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia; zadania pomocy społecznej; polityka społeczna wobec niepełnospra...

Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1505

SWOISTE DZIEDZINY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE I ICH UWARUNKOWANIA I Wstęp Polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspoko...

Dobrobyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 2604

Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności, zadowolenia, satysfakcji z konsumpcji dóbr. Jak mierzyć dobrobyt? -rzeczywista konsumpcja -dochód -wydatki Dochód to strumień środków finansowych uzyskiwanych z majątku (rzeczowy, finansowy, ludzki) Dochód pełny = dochód pieniężny + dochód niepienięż...

Efektywność, użyteczność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2443

Cel gospodarowania w skali makroekonomicznej: -osiągnięcie dobrobytu (trudnego do zdefiniowania) Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności. W= f(Uᵃ, U ᵇ) = maksymalizacja Uᵃ= f(Xᵃ, Yᵃ) Uᵇ=f(Xᵇ,Yᵇ) użyteczność osoby b zależy od ilości konsumowanych dóbr i preferencji Potrzeby są nieograniczone...