Dobrobyt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobrobyt - strona 1 Dobrobyt - strona 2

Fragment notatki:


Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności, zadowolenia, satysfakcji z konsumpcji dóbr.
Jak mierzyć dobrobyt?
-rzeczywista konsumpcja
-dochód
-wydatki
Dochód to strumień środków finansowych uzyskiwanych z majątku (rzeczowy, finansowy, ludzki)
Dochód pełny = dochód pieniężny + dochód niepieniężny Dochód pełny to :
Wynagrodzenia
Niepieniężne korzyści z pracy
Transfery socjalne
Dochód w postaci dóbr niepieniężnych
Zyski i straty kapitałowe
Domniemana renta
Przy kwantyfikacji dobrobytu powinien być brany dochód pełny, w rzeczywistości brany jest dochód pieniężny. W zależności od wybranej jednostki dochodu będą różne wyniki pomiaru. W zależności od okresu wynik jest odmienny.
Jak zmierzyć dobrobyt w skali społecznej?
- PNB/ PKB ( w PL PKB od PNB)
- PKB nie uwzględnia szarej strefy, efektów zewnętrznych
- różne struktury miernika dają tę samą wartość
- wlicza się transfery budżetowe wg. Kosztów funkcjonowania
- nie obejmuje jakości (edukacji, opieki medycznej itp.), wolnego czasu
PKB 1000 USD/ 1 mieszkańca
PL 11,2
A 46,5
Chiny 3,3
D 40,6
HUN 12,2
IT 35,6
Grecja 28,2
Liczone wg. Kursu walut. ( nie wszędzie ceny są jednakowe = stosuje się PKB wg. Siły nabywczej pieniądza PL 19,1; A 38,8; Chiny 6,7; D 36,3; HUN 19,7; IT 31,9; IT 31,9; Grecja 29,7) różne systemy podatkowe.
HDI (Human Development Index)
- standard życia= PKB wg. Siły nabywczej
- stan zdrowia ( średnia długość życia)
- wiedza = stopa sekularyzacji - umiejętność czytania i pisania wśród osób dorosłych
Gross National Happiness Sprawiedliwy i trwały rozwój społeczno- gospodarczy
Ochrona dóbr kulturowych
Dbałość o środowisko naturalne
Dobre zarządzanie gospodarką i sprawami publicznymi Skala (1-300)
Dania, Szwajcaria 276
Australia, IslandiaDIHmmmks
Finlandia, Szwecja, Wyspy Bahama
Luxemburg, Irlandia, Buthan 253
98) Polska 197
..koniec : Kongo, Zimbabwe, Burundi 100
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz