Makroekonomia- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 2 - strona 1 Makroekonomia- wykład 2 - strona 2 Makroekonomia- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 2
Pomiar działalności gospodarczej
Analiza rozwoju i ocena funkcjonowania gospodarki wymaga zastosowania określonych kategorii ekonomicznych
Najważniejszymi miarami stosowanymi w analizach teoretycznych i badaniach empirycznych są:
PKB, PNB, PNN, dochody osobiste, rozporządzalne dochody osobiste
PKB - suma produkcji finalnej wytworzonej w ciągu roku przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem
Metody liczenia PKB
1. Sumowanie dóbr finalnych (wartości dodanej)
PKB = ∑ (va + Tp - Sb)
2. Sumowanie wydatków na dobra finalne
PKB = C + I + G + Ex netto
3. Sumowanie dochodów z czynników wytwórczych
PKB = ∑ (p + z + k) +Tp - Sb
Metody rachunkowe liczenia PKB
MPS (Material Product System) - dochód narodowy powstaje tylko w produkcyjnych sektorach gospodarki
SNA (System of National Accounts) - dochód narodowy powstaje w każdym sektorze gospodarki (produkcyjnym i nieprodukcyjnym)
Pochodne PKB
PNB
PNB = PKB + D netto
PKN
PKN = PKB - Am DN w cenach czynników wytwórczych = PNN cw = PNN cr - (Tp - Sb)
Dochody osobiste - to DN pomniejszony o nierozdzielone zyski przedsiębiorstw, podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstw
Rozporządzalne dochody osobiste - to dochody gospodarstw domowych pomniejszone o podatki bezpośrednie i powiększone o transfery pieniężne; są one przeznaczane na konsumpcję i oszczędności
Produkt nominalny i realny
PKB w cenach bieżących (nominalny)
PKB w cenach stałych (realny)
Deflator = PKB n/PKB r*100%
PKB wg różnych kryteriów
miejsca wytworzenia: krajowy i narodowy
zużycia majątku trwałego:
brutto i netto
rodzaju cen: 1. cr i cw 2. bieżacych i stałych
potencjału demograficznego:
globalny i per capita
Wady PKB jako miernika dobrobytu
Nie uwzględnia nierynkowej produkcji legalnej i nielegalnej
Nie uwzględnia wartości czasu wolnego
Nie uwzględnia tzw. plag
Nie uwzględnia dysproporcji w podziale dochodu
Nie uwzględnia podziału dóbr na dobra społecznie pożądane i tzw. antydobra Human Development Index
HDI - stworzony w 1990 r. przez ONZ
Obejmuje:
liczbę dorosłej ludności umiejącej czytać i pisać
liczbę lat nauki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz