Deflator

note /search

Inflacja - Deflator

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

i usług wchodzących w skład PKB (tzw. deflator PKB) Przy konstruowaniu wskaźnika cen każde dobro...

PKB, PNB, deflator

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1925

zjawiska inflacji. Jeżeli obrazujemy zmiany w poziomie cen to musimy przeprowadzić: Analiza deflatora : Df...

PKB, PNB, deflator - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 945

zjawiska inflacji. Jeżeli obrazujemy zmiany w poziomie cen to musimy przeprowadzić: Analiza deflatora : Df...

Kolokwium z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 1771

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: amortyzacja, nominalny PKB, deflator PKB...

Indeksy cenowe - wstęp

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Indeksy cenowe pokazują jak średnio zmieniają się ceny w danym okresie. a) Deflator PKB- pokazuje...

Egzamin z makroekonomii

 • Makroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3521

poruszanych zagadnień: dobra Giffena, utarg krańcowy, inflacja, deflator PKB, szoki popytowe, krzywa Phillipsa...

PKB - metoda produktowa

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3619

i nominalny PKB deflator PKB i stopę wzrostu realnego PKB Metoda produktowa sumowanie albo wartości dóbr...

Zadania z kola

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

z teorii, 6 z cwiczen, teoria - 3 podstawowe zalozenia ekonomii, podany byla wartosc deflatora i nalezalo...