Inflacja - Deflator

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - Deflator - strona 1 Inflacja - Deflator - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 12.01.2011 TEMAT: INFLACJA Wielkość definicji INFLACJI wynika ze zróżnicowania poglądów na jej temat. INFLACJA to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Z inflacją mamy do czynienia, gdy rosną ceny różnorodnych dóbr: chleba, mięsa, benzyny, samochodów, maszyn, gruntów, itd. INFLACJA jest procesem, co oznacza, że mamy z nią do czynienia wówczas, gdy wzrost cen w jakimś okresie ma charakter względnie trwały. Natomiast, gdy następuje skokowy wzrost cen pod wpływem działania jednorazowego wstrząsu (np. jednorazowego wzrostu cen dóbr importowanych, zniesienia dotacji, czy też podniesienia stawek VAT), po którym poziom cen stabilizuje się, to takiego wzrostu cen nie traktuje się jako inflacji. Nie każdy wzrost cen jest inflacją! Jeśli podwyżkom niektórych cen towarzyszą odpowiednio wysokie obniżki innych cen, to ogólny poziom cen nie musi wzrosnąć; w tej sytuacji wzrost cen nie ma inflacyjnego charakteru. By mówić o inflacji musi nastąpić wzrost ogólnego poziomu cen. Ma to miejsce, gdy rosną ceny większości towarów lub też gdy podwyżki cen niektórych towarów są silniejsze od obniżek cen innych towarów.
Obliczaniem zmian ogólnego poziomu cen zajmują się w Polsce wyspecjalizowane instytucje (GUS). W tym celu konstruuje się wskaźnik cen.
Jest on miarą procentowych zmian wydatków związanych z zakupem pewnego zestawu dóbr (tzw. koszyka) w jakimś okresie.
Przy obliczaniu w.w wskaźnika „koszyk” dóbr się nie zmienia, zmiany wydatków związanych z zakupem tego „koszyka” wynikają wyłącznie ze zmian cen. Otrzymany wskaźnik informuje więc o dynamice procesów inflacyjnych.
Przy analizie inflacji z punktu widzenia całej gospodarki do „koszyka” wlicza się wszystkie produkty i usługi wchodzące w skład PKB.
W praktyce oblicza się różne wskaźniki cen, a w szczególności: wskaźnik dóbr konsumpcyjnych, wskaźniki cen hurtowych i detalicznych oraz wskaźnik cen wszystkich produktów i usług wchodzących w skład PKB (tzw. deflator PKB)
Przy konstruowaniu wskaźnika cen każde dobro jest „ważone” zgodnie z jego ekonomicznym znaczeniem. Jako „wagi” najczęściej stosuje się udziały wydatków na poszczególne dobra w wydatkach ogółem w okresie wyjściowym (wskaźniki Laspeyersa). Natomiast wskaźniki wykorzystujące „wagi” z okresu końcowego nazywa się wskaźnikami Paaschego.
Wskaźnik STOPY INFLACJI - wykorzystywany jest w statystycznych analizach procesów inflacyjnych. Określa on procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w ciągu roku.
Procesy inflacyjne mierzone wskaźnikami cen mogą mieć różne nasilenie. Można wyróżnić kilka odmian inflacji w zależności od stopnia jej nasilenia. Najczęściej z tego punktu widzenia wyróżnia się inflację: pełzającą, umiarkowaną, galopującą i hiperinflację.

(…)

… roku.
Procesy inflacyjne mierzone wskaźnikami cen mogą mieć różne nasilenie. Można wyróżnić kilka odmian inflacji w zależności od stopnia jej nasilenia. Najczęściej z tego punktu widzenia wyróżnia się inflację: pełzającą, umiarkowaną, galopującą i hiperinflację.
Inflacja pełzająca - gdy wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie.
Inflacja umiarkowana - gdy wskaźnik cen oscyluje w granicach 5-10% rocznie.
Inflacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz