Inflacja- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja- wykład 8 - strona 1 Inflacja- wykład 8 - strona 2 Inflacja- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Temat 8: Inflacja.
Pojęcie inflacji, jej pomiar i rodzaje.
Skutki inflacji.
Teorie inflacji.
Ad. 1) Pojęcie inflacji, jej pomiar i rodzaje.
Inflacja - wzrost przeciętnego (ogólnego) poziomu cen w gospodarce. Jest procesem, który dotyczy określonego odcinka czasu (najczęściej mierzona jest w skali miesiąca, kwartału czy roku). Dotyczy wielu dóbr.
Pomiar inflacji:
CPI (wskaźnik (indeks) cen towarów konsumpcyjnych) - wyraża relację wydatków na ustalony koszyk dóbr konsumpcyjnych w dwóch różnych okresach. Wagi dóbr w koszykach są zależne od znaczenia ekonomicznego dóbr.
ui0 - waga dobra i mierzona udziałem w wydatkach w okresie bazowym
ci0 - cena dobra i w okresie bazowym t0 ci1 - cena dobra i w okresie bazowym t1 W tym przypadku wagi pochodzą z okresu bazowego - indeks Laspeyresa,
Indeks Paschego - wykorzystuje wagi okresu badanego - końcowego
Stopa inflacji - procentowa zmiana przeciętnego poziomu cen w danym okresie (tempo zmian cen)
Stopa inflacji dla CPI:
Inflacja bazowa obrazuje długookresowy trend kształtowania się wskaźnika CPI, a jej pomiar ma na celu wyeliminowanie wahań sezonowych i przejściowych szoków podażowych. Cechuje się bardziej wyrównanym przebiegiem. Do jej mierników należą:
inflacja bazowa po wyeliminowaniu cen kontrolowanych (alkohol, wyroby tytoniowe, usługi pocztowe, transport, telekomunikacja, energia, gaz)
inflacja bazowa po wyeliminowaniu cen o największej zmienności
inflacja netto (po wyłączeniu cen żywności i paliw)
15% średnia obcięta (w której symetrycznie obcina się 15% cen o największej i najmniejszej zmienności)
wskaźnik PPI (indeks cen producenta) -obejmujący ceny na etapie hurtu i ceny producenta
deflator PKB - miernik, który pokazuje zmiany przeciętnego poziomu cen w całej gospodarce w danym okresie.
Rodzaje inflacji:
ze względu na tempo zmian cen:
pełzająca - wzrost przeciętnego poziomu cen nie przekracza 5% rocznie
umiarkowana - wzrost przeciętnego poziomu cen w granicach od 5% do 10% rocznie
galopująca - wyższa od 10% do umownie 150% w skali roku
hiperinflacja - powyżej 150% rocznie
ze względu na jawność występowania inflacji:
jawna - wzrost cen jest widoczny
ukryta - występuje w warunkach, kiedy ceny są ustalane przez państwo,wobec tego nie mogą wzrastać-inflacja ujawnia się jako niedobór dóbr (ma to miejsce w gospodarce centralnie planowanej)
ze względu na możliwość przewidzenia

(…)

… minimalizują utrzymywanie pieniądza, a lokują pieniądz w inne aktywa, zwłaszcza rzeczowe, powoduje to konieczność ponoszenia wysiłku, związanego z ucieczką od pieniądza, koszty te, nazywa się kosztami „ zdzierania zelówek” ( wg Beck'a ), działania te osłabiają dynamikę produkcji
Redystrybucja dochodów - ulega zmianie proporcja podziału dochodów jaka została ukształtowana przez rynek, tracą grupy otrzymujące…
… niewaloryzowanych przedziałach podatkowych coraz więcej osób trafia do wyższych grup podatkowych, czyli więcej środków przechwytuje budżet państwa. Jedynym wyjściem, aby zachować redystrybucję dochodów jest ich odpowiednia indeksacja.
Zwiększenie niepewności osłabiającej aktywność gospodarczą - kalkulacja jest utrudniona, co uniemożliwia przewidywanie, zwłaszcza w zakresie planowanych inwestycji, powoduje…
… także inflacją inercyjną
nieantycypowana - nagła, nieprzewidziana, więc nie uwzględniona w kalkulacjach.
Pojęcia kojarzone z inflacją:
stagflacja - połączenie stagnacji gospodarczej i wysokiej inflacji (współwystępowanie) stagnacja = recesja- niska produkcja, bezrobocie
slumpflacja - jednoczesne wysokie bezrobocie i wysoka inflacja
dezinflacja - spadek tempa wzrostu cen, spowolnienie inflacji
deflacja - spadek…
…. konieczność zmian cenników (koszty menu); stanowi to marnotrawstwo zasobów.
Ad. 3) Teorie inflacji:
monetarna (neoilościowa) - twórca- Milton Friedman - teoria ta powstała w oparciu o ilościowe równanie wymiany (równanie Fischera), z uwzględnieniem wniosków wypływających z wniosków Keynesa. Monetaryści zakładali, że podaż pieniądza ma charakter zewnętrzny w stosunku do gospodarki i znajduje się całkowicie…
… w warunkach niepełnego wykorzystania możliwości wytwórczych. Jeżeli popyt rośnie, a gospodarka osiągnęła już stan pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, to produkcja nie może już dalej wzrastać, więc rosną ceny.
Luka inflacyjna - różnica między wielkością łącznego popytu na towary, a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego poziomowi produkcji potencjalnej. W koncepcji tej nie jest istotne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz