Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI - strona 1 Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI - strona 2 Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Inflacja - jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen któremu towarzyszy spadek siły nabywczej pieniądza .
Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest deflacja Deflacja - jest to proces spadku ogólnego poziomu cen i wzrostu siły nabywczej pieniądza
Miernikiem inflacji jest:
deflator - średnie miary cen
indeks cen konsumpcyjnych CPI mierzy on zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych wchodzących w skład tzw. koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych wskaźnik cen dóbr i usług produkcyjnych PPI - mierzy on średnie zmiany cen dóbr i usług produkcyjnych % stopa inflacji ogólnego poziomu cen w okresie % wzrost badanym w stosunku do okresu bazowego zmierzonego przy pomocy jednego z powyższych wskaźników CPI - najczęściej stosowana zmiana cen artykułów kupowanych przez społeczeństwo. Przyczyny inflacji : (dlaczego ceny rosną ) przyczyny o charakterze popytowym ( inflacja popytowa ) wywołana przez czynniki które wpływają na globalny popyt - wzrost płac któremu nie towarzyszy wzrost wydajności pracy ( rośnie popyt, ceny rosną) - zwiększenie świadczeń transferowych lub obniżenie podatków ( becikowe) przyczyny o charakterze podażowym wywołują inflację podażową ( kosztową) pchaną przez koszty - impuls inflacyjny ma miejsce od strony produkcji ( globalnej podaży ) wzrost kosztów produkcji np. w wyniku wzrostu cen nośników energii ( ropa, gaz, itd. ) wzrost podaży pieniądza na taką przyczynę inflacji wykazali monetaryści
M Friedman - udowodnili oni że wzrost podaży pieniądza prowadzić będzie do inflacji
M ● V m = Y ● P Ilość podaży pieniądza = ilości wartości dóbr i usług które można za nie kupić ( ogólny poziom cen ) Jeżeli 12 to rośnie ogólny poziom cen Ilość podaży pieniądza ilości wartości dóbr i usług które można za nie kupić Szybkość obiegu pieniądza zmienia się tak wolno że można przyjąć że jest stała Bank Centralny dba o właściwą podaż pieniądza
Inflacja ukryta - występowała w gospodarce centralnie planowanej ukryta bo państwo administracyjnie kontrolowało ceny ustalając je na zbyt niskim poziomie. Na rynek nie trafiała dostateczna ilość dóbr i usług podaż była niedostateczna popyt duży. Na rynku utrwalały się niedobory. Inflacja przejawiała się brakiem towarów na rynku ceny stałe ale brak towaru odroczony popyt.
Inflacja jawna

(…)

… i podmiotom jest trudniej podejmować decyzje)
osłabiona zostaje skłonność do eksportu osłabiona zostaje skłonność do oszczędzania i inwestowania ( nie opłaca się oszczędzać przedsiębiorstwa nie chcą wpadać w zadłużenie ) tracą podmioty otrzymujące stały dochód ( nie traci handel - bo dochód zależy od marży) dokonuje się redystrybucja dochodów ( od tych co mają stały dochód o tych co mają dochód zmienny ) Koszt zdzieranych zelówek - ponosimy dodatkowe koszty i dodatkowy trud.
Koszt zmienianych kart dań - drukowanie cenników metkowanie ( dodatkowe obciążenia ) Negatywne skutki inflacji dotyczą inflacji wysokiej: pełzająca
krocząca
galopująca - kilkadziesiąt % hiperinflacja - powyżej 100 % Inflacja jednocyfrowa poniżej %% jest pożądana i korzystna motywuje do poszerzania działalności.
Polityka makroekonomiczna:
Narzędzia polityki makroekonomicznej:
Służą realizacji celów
polityka fiskalna
polityka pieniężna
polityka dochodowa - polega na oddziaływaniu przez Państwo na poziom płac i cen. W tym celu państwo może ustala płace minimalne ( 899,10zł ) i płace maksymalne ( wynikają z ustawy kominowej w spółkach skarbu państwa ograniczenie dochodów menagerów ) oraz ceny minimalne maksymalne 4. polityka handlu…
… społecznych i socjalnych :
edukacja
ochron zdrowia
kultura
pomoc społeczna
wydatki związane z interwencją państwa w gospodarkę dotacje ( nie wszystko można dotować - określone jest co można)
pomoc publiczna ( środki finansowe w postaci dotacji )
obsługa długu publicznego
4
Ilość podaż pieniądza Odpowiedzialny jest Bank Centralny zdaniem Monetarystów Szybkość obiegu pieniądza
Dochód narodowy w ujęciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz