Hiperinflacja

note /search

Hiperinflacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1463

Hiperinflacja - zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji. Chile...

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

, • hiperinflacja, • inflacja antycypowana i nieantycypowana, • iluzja pienięŜna, • indeksacja dochodów, • luka...

Renta emisyjna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Renta emisyjna, podatek inflacyjny i hiperinflacja Państwo ma monopol na emisję banknotów i bicie...

Inflacja - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

według stopy dwu- lub trzycyfrowej,  megainflacja – stan pośredni między inflacją galopującą i hiperinflacją...

Inflacja - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2730

INFLACJA 10.01.2010 Hiperinflacja w latach 20. i 49. XX w. Istota inflacji (wzrost przeciętnego...

Inflacja - Slumpflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

%; w Polsce w czasie hiperinflacji po I wojnie światowej było ono równe 275% (rola Władysława Grabskiego...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

monetarnej) 2. Hiperinflacja. Ucieczka od pieniądza  Ucieczka od pieniądza - gwałtowny spadek popytu...

Pytania na egzamin - Inflacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3605

aktuarialnych - tabelka na stronie 8 wykład o hiperinflacji coś o kursie zamknięcia (aktywa i zobowiązani...