Makroekonomia - inflacja 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - inflacja 3 - strona 1 Makroekonomia - inflacja 3 - strona 2 Makroekonomia - inflacja 3 - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja a rynek pieniądza
- wyjaśnienie teoretyczne
Inflacja w gospodarce pojawia się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka
popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by
maksymalizować zysk i ograniczyć popyt, nie mogąc jemu od razu
sprostać, podnoszą ceny). Nie oznacza to jednak, że każdy wzrost cen
jest tym spowodowany…
Zmiany luki popytowej są wywoływane przez (tradycyjne przyczyny):
Za duża ilość pieniądza na rynku
(za duże przyrosty jego podaży)
1.
Poziom i zmiany stóp procentowych
(mechanizm transmisji monetarnej)
2.
Hiperinflacja. Ucieczka od pieniądza
 Ucieczka od pieniądza - gwałtowny spadek
popytu na pieniądz w ujęciu realnym.
 Występuje wtedy, gdy wysoka inflacja i wysoka
nominalna stopa procentowa powodują, że
pieniądz staje się bezwartościowym i
bezużytecznym, sprawiającym wręcz problemy -
bardzo kosztownym aktywum, co powoduje, że
nikt go nie chce trzymać.
Podatek inflacyjny
 Podatek inflacyjny stanowi odpowiedź na pytanie dlaczego w niektórych
krajach dochodzi do hiperinflacji. Niektóre rządy finansując swoje wydatki
wykorzystując nie tylko tradycyjne podatki, czy sprzedając obligacje, ale
także drukują w tym celu pieniądze (albo stosują, jak w czasie ostatniego
kryzysu politykę luzowania monetarnego).
 W takiej sytuacji mówi się, że państwo nakłada na ludzi podatek
inflacyjny. Nie jest to jednak podatek w tradycyjnym tego słowa znaczeniu,
ponieważ nikt nie dostaje potwierdzenia jego zapłacenia. Jednak kiedy
państwo drukuje pieniądze rośnie poziom cen, a wartość pieniądza
maleje, co można uznać za równoznaczne z nałożeniem przez państwo
podatku na obywateli - a także na wszystkich wierzycieli, którzy zaciągali
pożyczki w tej walucie. W przypadku ostatniego kryzysu i luzowania
monetarnego w USA - traciły na tym Chiny, posiadacze bardzo dużej ilości
obligacji rządu USA.
Rodzaje inflacji - 1
 Ze względu na ogólne źródło
 Popytowa (spowodowana nadmiernym popytem w stosunku do istniejącej
podaży na rynku dóbr)
 Podażowa
kosztowa (przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji)

Płacowa

Importowa (importowana)


(…)

…)

Płacowa

Importowa (importowana)

Podatkowa

Ciągniona przez zyski

pieniężna (wywołana przez niekorzystną relację strumienia pieniężnego na rynku do innych
strumieni gospodarczych - nadmierna emisja pieniądza)

Kredytowa

 Spekulacyjna (przyczyną wzrostu cen są transakcje pośredników, często
dobrami finansowymi: instrumentami pochodnymi mającymi pośredni związek z
dobrami gospodarki realnej lub dobrami materialnymi, odgrywającymi
szczególną rolę w gospodarce, np. żywność, ropa naftowa => inflacja kosztowa)
Rodzaje inflacji - 2
 Ze względu na przyczyny
 Wewnętrzna (instytucjonalne i strukturalne zjawiska,
charakterystyczne dla gospodarki)
Endogeniczna (wywołana przez reakcję łańcuchową,
spowodowaną reakcją poszczególnych grup społecznych na
zmiany relacji wynagrodzeń)
Egzogeniczna (wywołana przez czynniki zewnętrzne,
niezależne od układu gospodarczego, np. „klęskę urodzaju”)
Budżetowa, skarbowa (generowana przez nadmierny wzrost
wydatków rządu, nie mający pokrycia w dochodach budżetu)
Strukturalna (niedostosowanie struktury produkcyjnej do
zmieniających się potrzeb nabywców. Inflacja strukturalna ma
charakter inflacji popytowo - kosztowej)
Ze względu na natężenie (tempo inflacji)
pełzająca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz