Inflacja i bezrobocie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja i bezrobocie - omówienie - strona 1 Inflacja i bezrobocie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Bezrobocie. Inflacja.
Inflacja – zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż
produkcji( obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Na rynku obserwowana jest jako
długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego koszyka dóbr.
Inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco
inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może być ułatwienie renegocjacji realnej wartości
niektórych cen oraz płac.
Przyczyny inflacji:

nadmierna emisja pieniędzy (możliwa tylko w systemie pieniądza dekretowego)
nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona poprzez:
o
dodruk banknotów niemających pokrycia
o
oprocentowanie pieniędzy
o
działalność kredytową banków komercyjnych (tzw. "bankowa kreacja
pieniądza")[2].

niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców
energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży

wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)

przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego
finansowanego przez państwo)

ingerencja państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego, co prowadzi w rezultacie
do nadmiernej ilości pieniądza.

wadliwa struktura gospodarki

import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj
następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)

długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad
importem)

monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na
cenę)

zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze
Rodzaje inflacji:
Według kryterium tempa:

pełzająca – nie przekracza 5% rocznie,

Inflacja umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5-10% rocznie,

galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- lub trzycyfrowej,

megainflacja – stan pośredni między inflacją galopującą i hiperinflacją,

hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 50%,[
Według kryterium przyczyny:
Wewnętrzna, importowana, endogeniczna, egzogeniczna, popytowa, kosztowa, pieniężna,
budzetowa, kredytowa, płacowa.
Przeciwdziałanie inflacji:
- wpływanie na wysokość płac i innych dochodów,
- kontrola podaży pieniądza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz