inflacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inflacja - wykład - strona 1 inflacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

INFLACJA
1.INFLACJA-trwały wzrost ogólnego poziomu cen występujący w pewnym okresie czasu
2.DEFLACJA-wzrost siły nabywczej jednostki pieniężnej danego kraju wywołany długookresowym spadkiem przeciętnego poziomu cen w gospodarce
3.DEZINFLACJA-ceny wzrastają ale coraz wolniej-stopa inflacji maleje
4.INFLACJA JAWNA-inflacja, która objawia się wzrostem cen rynkowych 5.INFLACJA UKRYTA-polega na występowaniu nadwyżki pieniądza na rynku przy niedoborach towarów i usług
6.STOPA INFLACJI-określa procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku
7.INDEKSY CENOWE-WSKAŻNIK ST. INFLACJI- określa procentowe zmiany poziomu cen dóbr i usług w danym roku w stosunku do poziomu cen z roku bazowego
8.RODZAJE INFLACJI
A-tempo wzrostu
-Inf. PEŁZAJĄCA-stała stopa wzrostu cen, jednocyfrowa(do 5%)
-Inf. KROCZĄCA-ceny rosną w tempie 5-10% w ciągu roku
-Inf. GALOPUJĄCA-2,3-cyfrowa, mieści się w przedziale 10-100% rocznie i szybko rośnie
-HIPERINFLACJA-bardzo szybki, skoncentrowany w czasie wzrost stopy inf., która może osiągnąć nawet kilka lub więcej tysięcy procent w ciągu roku
B- tempo zmian cen
-PRZYSPIESZONĄ- stopa wzrostu cen rośnie w danym czasie
-USTABILIZOWANĄ-stała stopa wzrostu cen
-ZWOLNIONĄ(DEZINFLACJĘ)-stopa wzrostu cen maleje
9.PRZYCZYNY INFLACJI-
*czynniki pieniężne
*czynniki pozapieniężne
A- czynniki zewnętrzne-wojna, rewolucja, zmiana rządu, strajki
B- czynniki wewnętrzne-tkwiące w mechanizmie funkcjonowania gospodarki
10.INFLACJA POPYTOWA-spowodowana jest autonomicznym zwiększeniem wszystkich lub niektórych składowych popytu globalnego(popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, państwowego i zagranicznego.
CZYSTA INF.POPYTOWA powstaje gdy całkowity popyt na dobra i usługi przekracza całkowitą ich podaż, przy danym poziomie cen; jej przyczyna tkwi we wzroście popytu przy założeniu stałej podaży-wzrost cen przywraca równowagę na rynku, bowiem niemożliwy jest wzrost podaży
PRZYCZYNY INF. POPYTOWEJ:
-nadmierne-w stosunku do wpływów budżetowych-wydatki państwowe (inf.fiksalna)
-wzrost eksportu
-napływ kapitału z zagranicy(wzrost popytu wewnętrznego)
-wzrost skłonności przedsiębiorstw do inwestowania
11.INFLACJA PODAŻOWA(KOSZTOWA)-JEST EFEKTEM OGÓLNEGO WZROSTU KOSZTÓW LUB NATURALNEGO BĄDŹ SZTUCZNEGO OGRANICZENIA GLOBALNEJ PODAŻY NA RYNKU PRZY STAŁYM POPYCIE GLOBALNYM
*Przyczyny inf. podażowej:
-autonomiczne podwyżki płac, przeforsowane przez np.: związki zawodowe(nie wzrasta jednocześnie wydajność pracy)-inflacja presji płac
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz