inflacja - Slumpflacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inflacja - Slumpflacja - strona 1 inflacja - Slumpflacja - strona 2 inflacja - Slumpflacja - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja jest to proces wzrost u ogólnego (średniego) poziomu cen. (nie każdy wzrost cen stanowi inflację - zmiany cen na pojedynczym rynku, spowodowane zmianami warunków funkcjonowania tego rynku, nie są inflacją)
Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest defl acja. Miary inflacji : wskaźnik cen detalicznych, WCD (ang. CPI - consumer price index ), de f lator, który opisuje zmiany cen wszystkich dóbr wliczanych do PKB (szerszy miernik), jednak WCD lepiej niż deflator informuje o zmianach kosztów utrzymania, wskaźniki regionalne (np. dotyczące tylko Mazowsza lub Małopolski), wskaźniki odnoszące się do pewnych grup dóbr konsumpcyjnych (np. wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, który mierzy wartość koszyka dóbr - reprezentanta nabywanych przez przedsiębiorstwa. Trochę historii na temat rekordowych stóp inflacji … Węgr y po II wojnie światowej: od sierpnia 1945 r. do lipca 1946 r. c eny rosły tam średnio o 19 800% miesięcznie (w lipcu 1946 r. ich wzrost wyniósł 4,2 * 10 16 %) ; Niemc y w latach dwudziestych XX w. : miesięczne maksimum osiągnęło poziom 32,4 * 10 3 %; w Polsce w czasie hiperinflacji po I wojnie światowej było ono równe 275% (rola Władysława Grabskiego); z kolei w 1990 roku (po uwolnieniu cen) roczna stopa inflacji osiągnęła w naszym kraju 595%; p o I wojnie światowej hiperinflacja wystąpiła w Austrii, Niemczech, na Węgr zech, w Polsce i w Rosji ; p o II wojnie światowej dotknęła Chiny, Tajwan, Węgry i Grecję; w latach osiemdziesiątych XX w. przeżywały ją: Argentyna, Brazylia, Boliwia, Chile , N i karagua i Peru. R odzaje inflacji ze względu na kryteria:
przyczyny wewn ę trzne inflacj ę ci ą gnion ą przez popyt (inflacj ę nabywc ó w) polegającą na szybszym wzroście całkowitych plano­wanych wydatków w stosunku do całkowitej wielkości produkcji,
inflacj ę pchan ą przez koszty (inflacj ę dostawc ó w) występującą w przypadku wzrostu ceny jednego lub kilku zasobów, np. ropy naftowej, ziemi itd., bądź w przypadku nałożonych ograniczeń na podaż jednego lub kilku zasobów, a także inflację strukturalną, która występuje w sytuacji, gdy producenci mają problemy z dostosowaniem się do zmian, jakie zachodzą w gos­podarce;
wysoko ść stopy inflacji inflacj a pe ł zaj ą cej : do 5% rocznie; inflacja umiarkowana : od 5% do 10% rocznie;


(…)

…, gdy producenci mają problemy z dostosowaniem się do zmian, jakie zachodzą w gos­podarce;
wysokość stopy inflacji inflacja pełzającej: do 5% rocznie; inflacja umiarkowana: od 5% do 10% rocznie;
inflacja galopująca: od 10 do 150% rocznie; hiperinflacja (inflacja histeryczna): powyżej 150% rocznie;
towarzyszącą inflacji określoną tendencję reprodukcji dochodu narodowego stagflacja występuje w przypadku równoczes­nego występowania stagnacji gospodarczej i wysokiej stopy inflacji, slumpflacja (reflacja) występującą przy spadku produkcji i popytu (oznacza łączne występowanie inflacji oraz recesji, oznaczającej głęboki spadek produkcji i zatrud­nienia).
Koszty inflacji
zniekształcenie informacyjnej funkcji cen;
„ucieczka” od pieniądza (gwałtowny spadek popytu na pieniądz w ujęciu realnym);
koszty „zdzierania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz