Polityka pieniężna - Inflacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - Inflacja - strona 1 Polityka pieniężna - Inflacja - strona 2 Polityka pieniężna - Inflacja - strona 3

Fragment notatki:

Polityka pieniężna
  Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.
  Pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczane dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.
  Funkcje pieniądza: Środek wymiany
Jednostka rozrachunkowa
Środek tezauryzacji
Miernik odroczonych płatności
  Rodzaje pieniądza: Pieniądz towarowy
Pieniądz symboliczny
Pieniądz bezgotówkowy
 
 
Podaż pieniądza = baza monetarna * mnożnik kreacji pieniądza
 
Mnożnik = (Cp +1)/(Cb+Cp)
 
Cp - stosunek gotówki do wartości wkładów płatnych na żądanie
Cb - stopa rezerw gotówkowych
 
Główne instrumenty polityki pieniężnej:
Stopa dyskontowa
Rezerwy obowiązkowe
Operacje otwartego rynku
 
 
Bank centralny:
Instytucja emitująca pieniądz
Bankier banków komercyjnych
 
Polityka pieniężna może być ekspansywna (miękka) lub restrykcyjna (twarda)
 
Polityka ekspansywna:
Wszystko wzrasta, ale też inflacja!   Inflacja - ogólny wzrost cen, mierzy stopa inflacji - o ile % wzrosły ceny w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik ten mierzy koszt pewnego rynkowego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. Podstawowe dobra w tym koszyku to: żywność, odzież, opał, transport, opieka lekarska, mieszkanie. Wskaźnik ten konstruujemy ważąc każde dobro, zgodnie z jego znaczeniem ekonomicznym. Znaczenie danego dobra mierzy się udziałem wydatku na niego w całej sumie wydatków konsumpcyjnych.
  Koszty inflacji Zdartych zelówek
Koszty menu
Spadek dochodów
Redystrybucja dochodu i bogactwa - korzyści dla dłużników
Inflacja redystrybuuje bogactwo - przechodzi ono od tych, którzy posiadają aktywa o stałych nominalnych stopach %, na rzecz tych, którzy mają dług o stałym oprocentowaniu nominalnym
Drenaż podatkowy
 
  Inflacja popytowa - polega na "ssaniu" cen w górę do poziomu równoważącego popyt z podażą (inflacja ciągniona przez popyt)
  Inflacja kosztowa - spowodowana podnoszeniem cen w wyniku wzrostu kosztów produkcji (inflacja popychana przez koszty)
  Import inflacji - wzrost cen (na ogół skokowy) towarów będących przedmiotem przywozu
  Inflacja otwarta (jawna) - wyraża się wzrostem cen


(…)

… gospodarki
 
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (direct inflation targeting) - strategia polityki pieniężnej polegająca na zobowiązaniu banku centralnego do stabilności cen, publicznym ogłaszaniu średniookresowego celu inflacyjnego, prowadzeniu przejrzystej polityki informacyjnej.
W Unii Europejskiej cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego wynosi 2%.
 
Kryterium inflacyjne oblicza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz