Cel inflacyjny banku centralnego a stabilność finansowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel inflacyjny banku centralnego a stabilność finansowa-opracowanie - strona 1 Cel inflacyjny banku centralnego a stabilność finansowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Cel inflacyjny banku centralnego a stabilność finansowa. Identyfikacja celu inflacyjnego
Bezpośredni cel inflacyjny
Pojęcie stabilizacji finansowej
Przyczyny niestabilności finansowej
Stabilność cenowa a stabilność finansowa
Safety Net
Banki centralne, cel inflacyjny
Stosują w polityce monetarnej od lat
Kontrola inflacyjna stała się podstawą stabilizowania cen w gospodarce
Cel inflacyjny zastąpił kontrole podaży pieniądza, która traktowana jest dzisiaj jako cel pośredni
Umiędzynarodowienie celu inflacyjnego- przyjmują go wszystkie bank centralne w gospodarce światowej
Cel inflacyjny
Oznacza, że bank centralny zobowiązuje się do stabilizowania inflacji wokół przyjętego poziomu- celu inflacyjnego
Wymaga prognozowania inflacji- wzrostu poziomu cen
Inflacje prognozuje się w oparciu o modele prognostyczne
Jaka inflacja będzie w przyszłości i jakie instrumenty należy wykorzystywać
Wskaźnik inflacji jako cel inflacyjny
Wskaźnik CPI- określa się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, coraz częściej odchodzi w niepamięć
Wskaźnik HICP- zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych obliczany wg formuły Laspreyesa
Wskaźnik inflacji bazowej- Wielka Brytania, Czechy, RPA, Tajlandia
Wyrażenie celu inflacyjnego
Cel wyrażony punktowo- Szwecja, Norwegia, Korea, Węgry, Brazylia, Finlandia, Polska
Pasmo wahań +/- 2% lub mniej
Pasmo wahań +/- 2% lub więcej- Nowa Zelandia, Tajlandia
Oczekiwania inflacyjne
Z punktu widzenia banku centralnego istotne jest nie tylko, jaka obecnie jest inflacja, lecz także jakie są oczekiwania inflacyjne
W Polsce wyznacza ją do 1992 r. Ipsos Czy bank centralny powinien reagować na zmiany w inflacji czy w oczekiwaniach inflacyjnych?
Reakcja na zmianę inflacji jest z zasady spóźniona szczególnie uwzględniając długość kanału transmisji
Należy wiec analizować zarówno inflację i oczekiwania inflacyjne
Oczekiwania inflacyjne związane są z pojęciem presji inflacyjnej
Projekcje inflacyjne
Definicja stabilności cen
Podkreśla średniookresową orientacje polityki pieniężnej
Nie jest bowiem w stanie utrzymać się na założonym poziomie w krótkim czasie
Unika się w ten sposób nadmiernego aktywizmu jak i zbędnej niestabilności gospodarki realnej
Nieuniknione są krótkoterminowe zmienności stóp procentowych i inflacji
Banki centralne przyjmują ilościową definicje stabilności cen
W EBC jest definiowana...
HICP
Cechy strategii BCI Poziom celu inflacyjnego w wybranych krajach


(…)

… zdzierania zelówek zmiany etykiet
Przeinwestowania sektora finansowego
Ryzyko oszczędzania
Niedoskonała indeksacja systemu podatkowego
Niepewność
Działania spekulacyjne
Argumenty przeciw inflacji zerowej/deflacji
Wzrost jakości towarów- Zbyt mało pieniądza do obsługi wymiany towarowej
Problemy ujemnych stóp procentowych- przy braku inflacji nie ma ujemnych stóp procentowych
W gospodarce brak pieniądza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz