Makroekonomia- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 7 - strona 1 Makroekonomia- wykład 7 - strona 2 Makroekonomia- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia temat: data: 26.03.2012
Podział inflacji ze względu n przyczyny wywołujące wzrost cen
Popytowa
Kosztowa
INFLACJA POPYTOWA (ciągniona przez popyt) trwały wzrost poziomu cen w gospodarce wywołany wzrostem zagregowanego popytu
poziom cen
SAS krótkookresowa podaż globalna
AD AD'
P2 inflacja popytowa P2 1
Popyt

(…)

… „luki inflacyjnej” Keynsa) CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE INFLACJĘ POPYTOWĄ
Ekspansywna polityka fiskalna (związana ze zmniejszeniem podatków i zwiększeniem wydatków budżetowych)
Ekspansywna polityka pieniężna / monetarna (niska stopa procentowa, łatwa dostępność do kredytów, wzrost podaży pieniądza)
Niedobór towarów na rynku występujący w okresach wojen, klęsk żywiołowych itp.
INFLACJA KOSZTOWA (pchana przez koszty)
Poziom cen
AD
SAS ` SAS
P2 Spadek podaży wynikający ze spadku czynników produkcji
P1
Poziom produkcji i Y2 Y1 popytu globalnego
Przyczyną inflacji jest wzrost kosztów produkcji, niezależny od zagregowanego popytu.
STAKFLACJA - wzrost cen i spadek produkcji
Wzrost kosztów produkcji może być spowodowany różnymi czynnikami:
Wzrostem płac niezależnie od popytu na pracę, wzrost płac w tempie szybszym niż wzrost wydajności pracy
Wzrostem planowanej stopy rynku w przedsiębiorstwach mających dominującą pozycję na rynku (monopole i oligopole)
Wzrostem cen surowców na rynkach międzynarodowych
Wzrostem poziomu podatków np. VAT
Ograniczeniem dostępności zasobów np. na skutek ich wyczerpania się
Inflacja kosztowa wywołuje bardziej negatywne skutki dla gospodarki!
WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE DO POMIARU INFLACJI…
… kraju do członkostwa w strefie Euro, komisja europejska oraz Europejski Bank Centralny oceniają czy spełnione są kryteria zbieżności sformułowane w Traktacie z Maastrich.
Kryterium inflacyjne
Kraj musi osiągnąć stabilny poziom cen
Stabilność ta musi mieć charakter trwały
Kryterium inflacyjne jest spełnione wtedy, gdy stopa inflacji nie przekracza średniej inflacji w trzech krajach członkowskich UE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz