Luka inflacyjna

note /search

Wzrost niezrównowa_ony

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

: luka deflacyjna; luka inflacyjna. Luka deflacyjna - powstaje wówczas gdy inwestycje rozwijają...

Inflacja - Deflacja

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

gospodarczych, charakteryzuje się luką inflacyjną, czyli nadwyżką popytu nad podażą; prowadzi to do: sprzedaży...

Teorie inflacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3311

. Teoretycznym rozwinięciem tego twierdzenia jest koncepcja luki inflacyjnej wysunięta przez J.M.Keynesa...

Makroekonomia test

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Makroekonomia
Pobrań: 10220
Wyświetleń: 27062

. Luka inflacyjna to różnica pomiędzy aktualnie zgłaszanym poziomem zagregowanego popytu, a poziomem...

Wykład - inflacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1827

nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu:  ceny oficjalne na nowe...