Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

na dobra inwestycyjne Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych Nadprodukcja Luka deflacyjna...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3297

o - potencjalny dochód. Punkt B - popyt globalny jest wyższy niż podaż globalna. AB - luka inflacyjna. Punkt C...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

(dyskrecjonalna), ekspansywna, restrykcyjna. Luka inflacyjna. Automatyczne stabilizatory. Import i eksport. 6...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1540

. Wzrost popytu nie pociąga za sobą wzrostu produkcji i pojawia się luka inflacyjna. Aby zlikwidować lukę...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Wrażliwość na stopy oznacza okres do przeszacowania Luka przeszacowania...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

przedsiębiorstwa Luka rozwojowa a strategia rozwoju Macierz Ansofta jako podstawa formułowania strategii rozwoju 1...

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

. Keynes : Luka inflacyjna ↑ nadwyŜka popytu globalnego nad podaŜą globalną wywołuje inflację AC = ( C...