zagadnienia egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia egzamin - strona 1

Fragment notatki:


1)Wstęp do makroekonomii. Różne szkoły ekonomiczne. Podmioty gospodarcze. 3 rodzaje rynków. Modele ekonomiczne. Problemy makroekonomiczne. 2)Mierzenie poziomu działalności gospodarczej (mierniki i systemy rachunków narodowych). Ruch okrężny w gospodarce. 3)Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. Rodzaje PKB. Typy wahań. Fazy sytuacji gospodarczej (recesja, ożywienie, itd.). Współczesny cykl koniunkturalny. Teorie neoklasyków i keynesistów (model popytowy). Determinanty PKB w krótkim okresie. Popyt agregatowy. Funkcja konsumpcji. Teoria dochodu permanentnego. Teoria cyklu życia.
4)Funkcja inwestycji. Czynniki wpływające na popyt inwestycyjny. Zawodność rynku. Państwo w sferze mikro i makro. Narzędzia polityki państwa. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa. Co składa się na budżet państwa. Wydatki rządowe. Mnożnik budżetowy. Teorie klasyków i keynesistów. Deficyt budżetowy. Efekt wypierania sektora prywatnego przez sektor publiczny. Korzyści deficytu budżetowego. Negatywne skutki deficytu budżetowego.
5)Dług publiczny. Trzy sposoby pozwalające osiągnąć stabilizację długu. Podatek. Rodzaje podatków. Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego. Krzywa Laffera. . Polityka fiskalna. Rodzaje polityki fiskalnej: aktywna (dyskrecjonalna), ekspansywna, restrykcyjna. Luka inflacyjna. Automatyczne stabilizatory. Import i eksport.
6)Rynek pieniężny. Równowaga na rp. Teorie monetarystów i keynesistów. Geneza pieniądza. Funkcje pieniądza. Rodzaje banków. Funkcje banku centralnego. Funkcje banków komercyjnych. Agregaty pieniężne. Mechanizm i mnożnik kreacji pieniądza. Polityka pieniężna banku centralnego. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza. Rodzaje stóp procentowych. Podaż pieniądza. Egzogeniczna i endogeniczna krzywa podaży pieniądza. Popyt na pieniądz. Teorie popytu na pieniądz. 7)Model IS-LM. Krzywa IS. Wyprowadzenie, nachylenie, przesunięcie. Zjawisko wypierania. Krzywa LM (to samo co w IS)
8)Model AD-AS. Krzywa AD, nachylenie przesunięcie (wygląd wg klasyków i Keynesa). Krzywa AS (to samo co w AD). Krótkookresowa i długookresowa równowaga makroekonomiczna.
9)Inflacja (rodzaje, koszty itd.).
10)Rynek pracy i bezrobocie.
+ "Pytaliśmy się p. Kątnik o teorie inwestycji i powiedziała, że tego raczej nie będzie, bo to jest gdzieś w jakichś dodatkowych książkach profesora. Natomiast teorie konsumpcji są na pewno w Beggu - chodzi o teorię permanentnego dochodu i teorię cyklu życia. Na jakimś wykładzie też coś kiedyś o tym było"
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz