Makroekonomia- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 5 - strona 1 Makroekonomia- wykład 5 - strona 2 Makroekonomia- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 5
Cykl koniunkturalny
Rodzaje wahań w gospodarce
Cechy wahań koniunkturalnych
Rodzaje cykli koniunkturalnych
Deformacja cyklu po II wojnie światowej i jej przyczyny
Teorie przyczyn wahań koniunkturalnych
Rodzaje wahań w gospodarce
Przypadkowe
Periodyczne (krótkookresowe)
Koniunkturalne
Cykl koniunkturalny
Wahania poziomu aktywności gospodarczej wokół trendu jako tendencji rozwojowej, trwające dłużej niż rok
Cechy wahań koniunkturalnych
Mają charakter ogólnogospodarczy i przyczynowo-skutkowy
Są wynikiem przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych
Punkty zwrotne w cyklu pojawiają się ze względną regularnością
Okresy wzrostu i spadku aktywności gospodarczej mają charakter naprzemienny
Rodzaje cykli koniunkturalnych
Krótkie (Kitchina)
Średnie (Juglara)
Długie (Kondratiewa, tzw. długa fala)
Klasyczny Współczesny (zdeformowany)
Klasyczny cykl koniunkturalny
Fazy:
Kryzys
Depresja
Ożywienie
Rozkwit
Kryzys
Symptomy nadchodzącego kryzysu:
Spadek kursów papierów wartościowych
Kurczenie się zamówień na dobra inwestycyjne
Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych
Nadprodukcja
Luka deflacyjna (nadwyżka podaży globalnej nad popytem globalnym)
Spadek cen i zysków przedsiębiorstw
Bankructwa firm i zwolnienia pracowników
Spadek produkcji
Spadek dochodów ludności i konsumpcji
Spadek popytu inwestycyjnego (co w przyszłości ogranicza wzrost zdolności produkcyjnych)
Wzrost stóp % - ograniczenie akcji kredytowej banków
Atmosfera pesymizmu wśród producentów
Depresja
Spowolnione funkcjonowanie gospodarki przy niskim poziomie produkcji, zatrudnienia, konsumpcji i przy wysokim bezrobociu
Zahamowanie spadku AD
AD = C + I + G + Ex netto
Spadek popytu konsumpcyjnego jest mniejszy niż inwestycyjnego (oszczędności i zapasy)
Załamanie inwestycyjne napotyka na dolny próg wynikający z potrzeby utrzymania niezbędnego dla zaspokojenia potrzeb społecznych poziomu inwestycji restytucyjnych
Spadkowi AD przeciwdziała ponadto określony poziom wydatków rządowych
Dolny punkt zwrotny
Rozpoczęcie likwidacji zapasów Dzięki:
Popytowi odtworzeniowemu (restytucyjnemu)
Postępowi technicznemu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz