Makroekonomia- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 6 - strona 1 Makroekonomia- wykład 6 - strona 2 Makroekonomia- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 6
Teorie przyczyn wahań koniunkturalnych
Neoklasyczne (egzogeniczne)
Keynesowskie (endogeniczne)
Teorie neoklasyczne
Czynniki zakłócające równowagę w gospodarce mają charakter zewnętrzny w stosunku do mechanizmów gospodarczych (np. wojny, procesy demograficzne, innowacje techniczne, zjawiska przyrodnicze)
Teoria plam na słońcu W.S. Jevonsa Teoria innowacyjna J. Schumpetera Teoria cyklu politycznego
Teoria cyklu pieniężnego
Teorie keynesowskie
Cykliczny rozwój gospodarki wynika z uwarunkowań immanentnie związanych z systemem gospodarczym - źródła wahań tkwią w regułach gry rynkowej
Cykl koniunkturalny - to procesy kumulatywnego wzrostu i spadku produkcji i zatrudnienia, powodujące dopasowania podaży globalnej do popytu globalnego
Mnożnik inwestycyjny
Procesy te wyjaśnia formuła mnożnika
∆Y = k x ∆I Mnożnik inwestycyjny (k) - to liczba, która mówi o ile zmieni się wielkość produkcji zapewniającej krótkookresową równowagę w gospodarce jeśli zmianie ulegną inwestycje 1
k = ---------------
1 - KSK
KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji → liczba, która mówi jaką część dodatkowej jednostki dochodu konsument przeznacza na przyrost produkcji
KSK + KSO = 1 → k 1
∆I 0 → ekspansja gospodarcza
∆I

(…)

… z opóźnieniem
Wskaźniki pilotujące
Kursy papierów wartościowych i obroty na giełdzie
Liczba zwolnień z pracy
Wskaźnik zmiany liczby firm
Liczba pozwoleń na budowę domów
Liczba zamówień budowlanych
Zmiana wielkości zamówień przemysłowych
Wskaźniki współbieżne
Poziom PKB
Obroty firm produkcyjnych
Dochody osobiste ludności (pomniejszone o transfery)
Inwestycje
Zatrudnienie poza rolnictwem
Liczba bezrobotnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz