Cykl koniunkturalny gospodarki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl koniunkturalny gospodarki - strona 1 Cykl koniunkturalny gospodarki - strona 2 Cykl koniunkturalny gospodarki - strona 3

Fragment notatki:

Cykl koniunkturalny - cykliczność rozwoju gospodarki:
Przyczyny i istota fluktuacji gospodarczych: Przyczyny fluktuacji gospodarczych:
Według teorii neoklasycznych : Teoria plam na słońcu - jej autorem jest W. S. Jevones, według ówczesnej wiedzy agrotechnicznej, okresowe pojawianie się większej liczby plam na Słońcu powoduje okresy nieurodzaju a zmiany w produkcji rolnej wywołują zmiany w rytmie produkcji przemysłowej. W wyniku oddziaływań praw przyrody - zewnętrznych w stosunku do procesów gospodarczych - gospodarka wskazuje rytmiczne wahania aktywności. Teoria innowacji - przyczyny występowania cykli widzi w falowym pojawianiu się innowacji organizacyjno-technicznych. Jej autorem był J. Schumpeter, który twierdził, że istnieje ciągły strumień możliwości innowacji, będący warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do rozwoju gospodarczego, ponieważ musi pojawić się innowator, który jako pierwszy zastosuje tę możliwość w produkcji. Teoria cyklu politycznego - tłumaczy cykliczny rozwój zmianami priorytetów ekonomicznych władzy w okresach poprzedzających wybory w celu pozyskania wyborców i zapewnienia sobie reelekcji. Teorie keynesistowskie: wyjaśniają cykliczny rozwój uwarunkowaniami immanentnie związanymi z systemem gospodarczym. Czynniki zewnętrze, według tych teorii, mają mniejszy wpływ na zmiany koniunkturalne. Przyczyny cyklicznych wahań wynikają, więc z „reguł gry” gospodarki rynkowej. Fazy spadkowe cyklu są efektem procesów, które zachodzą w fazach wzrostowych i odwrotnie. Istota fluktuacji gospodarczych: (???) Definicja cyklu koniunkturalnego: Cykl koniunkturalny - to okresowe wahania aktywności gospodarczej wokół trendu, czyli linii wznoszącej się, będącej graficzną ilustracją długookresowego wzrostu. Charakterystyka klasycznego (tradycyjnego) cyklu koniunkturalnego i jego faz (kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit): W tradycyjnym cyklu koniunkturalnym wyróżnia się cztery fazy , między którymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy . Faza kryzysu - charakteryzuje się nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porównaniu z efektywnym popytem. Powoduje to spadek wielkości gospodarczych, przy czym tempo spadku poszczególnych wielkości jest różne. Faza depresji (zastoju) - charakteryzuje się względną stabilizacją gospodarki na obniżonym poziomie, w pewnym momencie tej fazy gospodarka osiąga swój najniższy poziom, czyli dolny punkt zwrotny . Faza ożywienia - charakteryzuje się wzrostem poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej. Faza rozkwitu - rozpoczyna się, gdy wzrost poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej osiągnie w porównaniu z poprzednim okresem wyższy poziom, charakteryzuje się ona dalszym wzrostem owych wskaźników, ale w zwolnionym tempie. Dynamika poszczególnych wielkości jest zróżnicowana,

(…)

… koniunkturalnego
Główne przyczyny zmian:
Monopolizacja gospodarki rynkowej
Rozwój interwencjonizmu państwowego
Przyczyny zmian według książki Zofii Dach:
Konieczność odbudowy zniszczeń wojennych w europejskich krajach kapitalistycznych, która otworzyła przed przedsiębiorcami duże możliwości inwestycyjne
Zmiana stosunków i układu sił na arenie międzynarodowej (np. likwidacja systemu kolonialnego). W związku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz