Cykl koniunkturalny - pojęcie i rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl koniunkturalny - pojęcie i rodzaje - strona 1 Cykl koniunkturalny - pojęcie i rodzaje - strona 2

Fragment notatki:


CYKL KONIUNKTURALNY Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu. Cykl koniunkturalny - okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej (wahania takich wielkości, jak: np. dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie, inwestycje)
Cztery fazy cyklu:
faza kryzysu - charakteryzuje się nadprodukcją, czyli przewagą podaży nad efektywnym popytem. Następuje spadek wielkości gospodarczych w różnym tempie
faza depresji (zastoju) - względna stabilizacja gospodarki na obniżonym poziomie. W pewnym momencie tej fazy gospodarka osiąga najniższy poziom, czyli tzw. dolny punkt zwrotny
faza ożywienia - wzrost poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej
faza rozkwitu - rozpoczyna się od momentu, gdy poszczególne wielkości osiągną stosunkowo wysoki poziom w porównaniu z poprzednim cyklem. Górny punkt zwrotny zapoczątkowuje fazę kryzysu i nowy cykl
Amplituda wahań koniunkturalnych - rozpiętość pomiędzy górnym i dolnym punktem zwrotnym
Bardzo często współcześnie wyróżnia się tylko dwie fazy: spadkową (recesji) oraz wzrostu (ekspansji)
Rodzaje wahań cyklicznych Wyróznia się trzy rodzaje wahań cyklicznych:
- cykle Kitchina (trwające ok. 3,5 roku) -krótkie
- cykle Juglara (8-10 lat) - średnie
- cykle Kondratiewa (50-60 lat) - -długie
Teorie wahań cyklicznych Neoklasyczne - czynniki zakłócające równowagę maja charakter egzogeniczny (zewnętrzny) w stosunku do mechanizmów gospodarczych. Zachwianie równowagi uruchamia mechanizmy endogeniczne (wewnętrzne), prowadzące gospodarkę w kierunku równowagi. Czynniki zewnętrzne, to: wojny, rewolucje i inne wydarzenia polityczne, odkrycie nowych złóż zasobów, zmiany demograficzne, innowacje techniczne, czy zjawiska przyrodnicze. Cykl koniunkturalny jest więc zjawiskiem naturalnym, ponieważ nie można odizolować gospodarki od otoczenia.
Najbardziej znane z grupy tych teorii, to:
- Teoria plam na słońcu - jedna z pierwszych (XIX w.) Według niej periodyczne pojawianie się plam na słońcu powoduje okresy nieurodzaju, co zakłóca rytm produkcji przemysłowej. Prawa przyrody (czynniki zewnętrzne) powodują więc rytmiczne wahania aktywności.
- Teoria innowacji (J. Schumpeter) - przyczyną występowania cykli jest pojawianie się innowacji organizacyjno-technicznych. - Teoria cyklu politycznego - cykliczny rozwój spowodowany jest zmianami priorytetów ekonomicznych władzy w okresach poprzedzających wybory w celu pozyskania wyborców i zapewnienia sobie reelekcji.
Keynesistowskie - cykliczny rozwój powodowany jest czynnikami ściśle związanymi z systemem gospodarczym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz